SEMINÁŘE – 7. KOLO PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ

  

  

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

jménem Ministerstva zemědělství si Vás dovolujeme pozvat na semináře

7. KOLO PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ 

PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA 2014-2020,

které se budou konat v srpnu a září 2018.

Zároveň bychom Vás rádi touto cestou  požádali o předání informace o konání seminářů v rámci Vaší  organizace a členské základny a rovněž o uveřejnění informací o akcích na Vašich webových stránkách.

Termíny a místa  konání:

24. 8. 2018 od 14:00, Výstaviště České Budějovice, a.s.,  Husova 523/30, 370 05 České Budějovice

registrační formulář

4. 9. 2018 od 10:00, Hotel Flora,  Krapkova 439/34, 779 00 Olomouc

registrační formulář

14. 9. 2018 od 10:00, Ministerstvo zemědělství,  šnov 65/17, 110 00 Praha 1

registrační formulář

 

Účast na semináři je bezplatná. Registrace účastníků bude zahájena 30 minut před zahájením semináře.

Pozvánka s podrobným programem bude zveřejněna na webových stránkách www.eagri.cz awww.ekomonitor.cz .

 

Za oddělení konferencí a seminářů Bc. Alena Pecinová