Seminář – „INTEGROVANÁ OCHRANA PŘI PĚSTOVÁNÍ KUKUŘICE“ zdarma

1. 3. 2018 – BRNO
hotel Voroněž

Odborný seminář navazuje na cyklus přednášek o integrované ochraně rostlin věnovaných vybraným zemědělským komoditám.

Cílem letošního semináře je představit specifika pěstební technologie v jedné z progresivních komodit – kukuřici.

Zvýšení ploch této širokořádkové plodiny podnítila výstavba bioplynových stanic i v oblastech méně vhodných pro pěstování. Následné problémy s erozí, rezidua herbicidů ve zdrojích vod a nárůst škodlivosti některých škůdců jsou výsledkem rozšíření této plodiny na orné půdě.

Úkolem přednášejících bude představit hlavní rizika používání přípravků
na ochranu rostlin v kukuřici, dále se zaměří na problematiku zkoušení
a doporučování odrůd a představí výstupy sekce rostlinolékařské péče.

Z témat přesahujících činnost ÚKZÚZ budou prezentovány příspěvky z praxe, které zhodnotí rizika vyplývající z vysokého podílu kukuřice v osevním postupu a jak s tímto fenoménem pracovat na úrovni konkrétního podniku.

Tématy, které program nabízí:

Přípravky povolené do kukuřice a jejich chování v prostředí, jak omezit jejich vyplavování do zdrojů vod?
*
Efektivní a dlouhodobě udržitelná regulace plevelů v kukuřici
*
Rizika při pěstování kukuřice a jak je řešit
*
Zhodnocení zdravotního stavu porostů kukuřice pěstované ve vyšším zastoupení v osevním porostu
*
Lze využít výsledky odrůdových pokusů kukuřice v systému IOR?
*
Jak to vypadá se škodlivými organismy kukuřice z pohledu státního monitoringu

Akce je bez registračního poplatku. Občerstvení zajištěno.

Potvrzení Vaší účasti je nutné prostřednictvím on-line registrace do 22. 2. 2018

On-line registrační formulář