Podpora sociálního podnikání, výzva OPZ č. 129 – podpora pro zemědělskou prvovýrobu

Nová průběžná výzva na podporu sektoru rozvoje sociální ekonomiky byla spuštěna 30. 6. 2017 a potrvá až do 30. 11. 2018.

Výzva podporuje rozjezd nových sociálních podniků, či nových aktivit v rámci stávajících. Individuální projekty mohou být plánovány maximálně na 24 měsíců, žadateli mohou být v této výzvě kromě OSVČ a obchodních korporací také všechny formy neziskových organizací.

Celý text výzvy a další dokumenty jsou k nahlédnutí a stažení na tomto odkazu.

MPSV v rámci projektu OPZ Podpora sociálního podnikání v ČR nabízí možnost budoucím nebo současným sociálním podnikatelům konzultovat projekty s lokálními konzultanty.

Jejich úlohou je seznamovat s praktickým chodem sociálního podniku, sdílet praxi, zpřístupňovat vhled do tématu sociálního podnikání a vysvětlovat principy sociálního podnikání, nastavovat podnikatelský plán, poskytovat informace ke specifikám zaměstnávání osob se znevýhodněním atd.

Odkaz na lokální konzultanty s kontaktními informacemi naleznete zde.

Nebo se obraťte přímo na :

jihocesky

Konzultant MPSV
pro sociální zemědělství:

Tomáš Chovanec

Mgr. Tomáš Chovanec
Mobil: +420 606 202 300
E-mail: tomas.chovanec@cpkp.cz