Informace k tématice finanční podpory pojištění pro malé a střední podniky (MSP) – sjednocení metodiky

Na základě výsledků společných jednání zástupců Ministerstva zemědělství, Státního zemědělského a intervenčního fondu (SZIF) a Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a.s. (PGRLF) dochází ve věci posuzování ztráty a nabytí statutu MSP v případech změny vlastnictví k sjednocení postupů v rámci resortu ministerstva zemědělství. Představenstvo PGRLF přijalo výklad k dotčenému ustanovení Zásad pro poskytování finanční podpory pojištění a u žádostí podaných od 1. srpna 2018 bude při posuzování této materie PGRLF postupovat shodně se SZIF, viz

http://www.pgrlf.cz/wp-content/uploads/2018/07/Zasady_Pojisteni_2018_vykladovy-list.pdf

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na infolince + 420 225 989 480, případně e-mailem na info@pgrlf.cz.