Hogan se pro EurAktiv vyjádřil k SZP – Farmáři potřebují stabilitu

Evropští farmáři by se neměli bát „opětovného renacionalizace“ společné zemědělské politiky (SZP) po roce 2020, přestože Komise chce dát členským státům více pravomocí, aby mohly implementovat své národní plány. EurActivu.com to řekl Phil Hogan, evropský komisař pro zemědělství a rozvoj venkova.

To není poprvé, kdy se takto komisař k této problematice vyjádřil.

Plány od jednotlivých států budou požadovány a je na členských státech potřeby analyzovat a navržená opatření obhájit včetně požadované finanční částky.. „Evropská komise následně schválí plány SZP pro každou zemi,“ vysvětlil šéf evropského zemědělství.

„Jasně definovaná pravidla, např. stupeň flexibility členských států, nezmizí. V každém případě, členské státy budou muset ve svých národních zemědělských politikách reflektovat obecné cíle nastavené na úrovni EU”, dodal Hogan.

 

V rozhovoru vyzdvihl nové technologie a jejich potenciál pro konkurenceschopnější, produktivnější, udržitelnější zemědělství, které bude k životnímu prostředí šetrnější a nezapomněl zmínit i jejich uplatnění v rámci produkce potravin.

  1. Farmáři potřebují stabilní prostředí
  2. Méně administrativy
  3. Potenciál, který sebou přinášejí nové technologie (digitalizace) a jejich dostupnst pro všechny

 

 

Hogan: Post-2020 CAP will ensure level playing field across EU