ČSÚ: Porovnání cen hovězího masa – zemědělec, zpracovatel a spotřebitel

Název

Typ ceny Měřicí
jednotka
Období 
2018
1.čtvrtletí
Býci jateční v živém Z kg 47,86
Mladý býk tř.j. SEU v JUT Z kg 85,93
Hovězí maso zadní bez kosti P kg 154,24
Hovězí maso zadní bez kosti S kg 221,50

 

Z = ceny zemědělských výrobců
P = ceny průmyslových výrobců
S = spotřebitelské ceny včetně DPH (zahrnuty tuzemské i dovozové ceny)
Zdroj : ČSÚ, vlastní výpočet ČMSZP