Přehled zaregistrovaných Žádostí o dotaci z 5. kola příjmu žádostí v rámci projektových opatření Programu rozvoje venkova 2014 – 2020 (10. 10. – 1. 11. 2017) podle jednotlivých operací

V rámci 5.kola bylo zaregistrováno necelých 5 tisíc žádostí v celkové výši 9,331 mld. korun českých.

Více naleznete ZDE

Ukončení administrace bylo v rámci posledních kol způsobeno také nevčasným doplněním Žádosti ze strany žadatele – proto bychom Vás chtěli upozornit a požádat o zvýšený monitoring Portálu farmáře SZIF.(dále jen „PF“)

V rámci jedné z pracovních skupin byla uvedena prosba o prověření možnosti systému, jež je zaveden i v MS 2014+, za pomoci sms zprávou při obdržení požadavku ze strany řídící nebo kontrolního orgánu. Nynější informační systém „PF“ umožňuje  žadateli nastavit si zasílání upozorňujícího emailu.