Výroční zprávy

Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů na této stránce dává k dispozici výroční zprávy podávající informaci o vývoji Svazu za daný fiskální rok. Svaz prostřednictvím výroční zprávy informuje o finanční situaci, akcích pořádaných Svazem, svých partnerech a své celoroční činnosti.

 

Výroční zprávy

Rok Datum schválení Valnou hromadou
Výroční zpráva 2015 21.ledna 2016
Výroční zpráva 2016 15.března 2017

Přílohy