Výroční zprávy

Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů na této stránce dává k dispozici výroční zprávy podávající informaci o vývoji Svazu za daný fiskální rok. Svaz prostřednictvím výroční zprávy informuje o finanční situaci, akcích pořádaných Svazem, svých partnerech a své celoroční činnosti.

 

Výroční zprávy

Rok Datum schválení Valnou hromadou
Výroční zpráva 2015 21.ledna 2016
Výroční zpráva 2016 15.března 2017

Přílohy

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.