Povinnost pro bramboráře

S účinnosti Nařízení EP a Rady (EU) 2016/2031 o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům od 14.12.2019  je povinná registrace profesionálních provozovatelů (pěstitelů, balitelů, skladovatelů brambor), kteří  uvádějí brambory  do oběhu.

 Registrace již dříve zaregistrovaných subjektů je i nadále platná. Formát stávajícího registračního čísla se však od 14. 12. 2019 mění na CZ-xxxx (příklad: CZ-1234).

V příloze naleznete :

Žádosti o registraci a oprávnění RL pasy certifik

Přiloha k_žádosti JREO

Podle přílohy VIII bodu 11 prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/2072 je třeba uvádět registrační číslo na obalech s nesadbovými bramborami jakékoliv hmotnosti.

Přílohy