Novela zákona o Státním pozemkovém úřadu

Ve Sbírce zákonů byl publikován zákon č. 229/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Hlavním cílem novely zákona je zefektivnění činnosti Státního pozemkového úřadu
a řešení některých aktuálních problémů vyplývající z jeho praxe.

Vlastní novela zákona o Státním pozemkovém úřadu zejména:

  • zakotvuje přednost státu při převodu pozemku z rezervy určené pro rozvojové programy státu při souběhu nároků podle jiných zákonů,
  • zpřesňuje způsob oceňování majetku a zrušit možnost sjednání splátkového režimu,
  • zavádí nový typ nárokového převodu stavby a souvisejícího majetku umístěných na pozemku.

Součástí zákona je i technická novela zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, která optimalizuje postup při převodu zemědělských pozemků oprávněným osobám veřejnou nabídkou a zavádí možnost nabízet opakovaně pozemek ve veřejné nabídce, pokud byla předchozí nabídka marná.

Dále je rovněž součástí zákona také novela zákona č. 39/1993 Sb., o pokutách a kaucích za nedodržování zákonů upravujících transformaci zemědělských družstev a nápravu majetkových křivd v oblasti vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, která řeší případy vrácení kauce složené podle tohoto zákona subjektem, který v mezidobí zanikl, přičemž kauce se stává příjmem státního rozpočtu.

Nový právní předpis platný od 1. 11. 2019