Nové právní předpisy platné od 22. 3. 2019

Novela vyhlášky o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy EU

Ve Sbírce zákonů byla publikována vyhláška č. 65/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 289/2007 Sb., o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství, ve znění pozdějších předpisů.

Účelem vyhlášky je v souladu se zákonem č. 166/1999 Sb., o veterinární péči, upravit některé veterinární a hygienické požadavky na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy EU. Jde zejména o změnu veterinárních a hygienických pravidel pro prodej a dodávání malých množství vlastních produktů prvovýroby
a pro zacházení především s těmito produkty:

  • čerstvé drůbeží maso,
  • čerstvé králičí maso,
  • ryby a jiní živočichové pocházející z akvakultury,
  • čerstvé maso z nutrií a
  • čerstvá vejce.

Vyhláška dále stanoví nepoživatelnost jater a ledvin jatečných koní starších 24 měsíců v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004.