Zelená nafta

Do sněmovny s neutrálním stanoviskem vstoupí poslanecký návrh na zachování současné úrovně vratky spotřební daně z nafty zemědělcům.

Nyní je vratka odstupňovaná podle úrovně živočišné výroby. Podle platného zákona by se od příštího roku měla sazba sjednotit na 4,38 koruny na litr nafty.

 

Pozn red.

Pozn. Problematiku uplatnění vrácení daně z minerální olejů používaných pro zemědělskou prvovýrobu upravuje § 57 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních. Náležitosti vedení evidencí o nákupu a spotřebě minerálních olejů upravuje prováděcí vyhláška č. 38/2017 Sb. Prvovýrobou pro účely zákona o spotřebních daních rozumí chov skotu, koní, prasat, drůbeže, ovcí nebo koz za účelem získávání, zpracování nebo výroby živočišných produktů nebo produkce těchto chovných nebo plemenných zvířat.

Od 1. července 2017 do 31. prosince 2018 je rozdělení činností následovné:

1 – rostlinná prvovýroba

2 – živočišná prvovýroba

31 – kombinovaná rostlinná a živočišná prvovýroba s intenzitou chovu do 0,2

32 – kombinovaná rostlinná a živočišná prvovýroba s intenzitou chovu nad 0,2 do 0,4

33 – kombinovaná rostlinná a živočišná prvovýroba s intenzitou chovu nad 0,4

4 – lesnictví (od 1.7.2017)

5 – rybářství(od 1.7.2017)