Novela vyhlášky, kterou se stanoví podrobnosti o opatřeních k ochraně lesa

Ve Sbírce zákonů byla publikována vyhláška č. 76/2018 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 101/1996 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o opatřeních k ochraně lesa a vzor služebního odznaku a vzor průkazu lesní stráže, ve znění vyhlášky č. 236/2000 Sb., která nabývá účinnosti dnem 11. května 2018.

Hlavním cílem novely vyhlášky je zejména s ohledem na kalamitu v lesích na části území České republiky, způsobenou přemnožením hmyzích škůdců (podkorního hmyzu) a opakovanými extrémními klimatickými jevy (vichřice) v roce 2017 doplnění a zpřesnění některých ustanovení stávajícího znění vyhlášky č. 101/1996 Sb.