Neonikotinoidy: zákaz vstoupí v platnost již od 19.12.2018

Jak jsme Vás již informovali, Evropská unie hodlá zcela zakázat používání pesticidů: imodakloprid, thiametoxam, klothianidin (prostředky k hubení škodlivého hmyzu patřící do skupiny neonikotinoidů)
V souladu s nařízením (ES) č. 1107/2009 je stanoven zákaz uvádění mořeného osiva na trh a jeho používání ode dne 19. prosince 2018. Výjimku tvoří případy, kdy má být osivo použito pouze ve sklenících za předpokladu, že výsledná plodina zůstane po celý svůj životní cyklus ve stálém skleníku.