ÚKZUZ: Životní situace – postup získání osvědčení o odborné způsobilost

Životní situace – postup získání osvědčení o odborné způsobilosti

PRO PŘIPOMENUTÍ:

PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 549 KB)

V tomto jednoduchém a přehledném postupu získáte základní informace k získání osvědčení o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin.

Od 15. 1. 2020 vstoupil v platnost zákon č. 369/2019 Sb., který novelizuje zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, který upravuje i některé části týkající se odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin.


Vzhledem k přetrvávajícímu nouzovému stavu v České republice, sděluje tímto ÚKZÚZ, že jsou i nadále v platnosti níže uvedené informace k osvědčení o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin.

V případě prodloužení osvědčení II. a III. stupně se podává žádost o prodloužení na ÚKZÚZ. ÚKZÚZ přijme jakýkoliv formát žádosti, z níž bude zřejmé, kým a za jakým účelem je podávána.  Vzor žádosti o vydání osvědčení, prodloužení platnosti osvědčení nebo provedení zkoušky naleznete zde:


Vzdělávací zařízení informují zájemce o kurz jak postupovat.

Ti, kteří jsou přihlášeni na kurz a zatím se nekonal, nemusí žádat o jeho prodloužení, jelikož již přihlášením prokazují, že jej chtěli prodloužit.