Projekt Mimořádné pracovní vízum pro státní příslušníky Ukrajiny pracující v zemědělství, potravinářství nebo lesnictví

Vážení,

 

dovolte, abych s končící sezónou a se zahájením příprav na novou sezonu připomněl pobytový a pracovní titul mimořádného pracovního víza, pro jehož administraci realizuje již skoro dva roky Ministerstvo zemědělství Projekt Mimořádné pracovní vízum pro státní příslušníky Ukrajiny pracující v zemědělství, potravinářství nebo lesnictví.

 

Jsem přesvědčený, že řada podniků, které tento produkt vytvořený výhradně pro potřeby zemědělských, potravinářských a lesnických firem využily v letošním roce, s ním byla spokojena a roční víza pro ně byla přínosem.  Jedná se o produkt, který pozitivně přispívá k větší dlouhodobé personální stabilizaci, zejména u pracovníků, kteří se českým podnikatelům osvědčili. Zájem o mimořádné pracovní vízum se průběžně u zaměstnavatelů zvyšuje, nicméně v míře využití jeho kvóty stále existují značné rezervy a aktuálně bylo podáno pouze asi 700 žádostí z celkové kapacity 1.500 žádostí/rok.

 

V této souvislosti si dovolím připomenout, že v roce 2022 se bude rozhodovat o případném prodloužení platnosti Programu na další léta a míra jeho využití bude jedním z klíčových ukazatelů při rozhodování o jeho případném pokračování nebo ukončení.

 

Proto bych Vás chtěl v době, kdy se zemědělské, potravinářské a lesnické firmy začínají připravovat na novou sezonu, požádat o co nejširší propagaci uvedeného programu mezi Vašimi členy. Jak zaznělo na všech webinářích a seminářích věnovaných projektu mimořádného pracovního víza, je při žádostech o mimořádná pracovní víza počítat s procedurálními lhůtami, které jejich vyřizování vyžaduje.

 

Závěrem bych chtěl potvrdit, že podle podmínek příslušného nařízení vlády lze žádosti o mimořádné pracovní vízum podávat až do konce roku 2022, takže tímto produktem lze pokrýt i sezonu roku 2023.

 

Děkuji za Vaši pozornost a v případě potřeby, prosím, neváhejte kontaktovat mě nebo můj tým.

 

S pozdravem

 

Ing. Jiří Šír
náměstek ministra

Sekce EU a zahraničních vztahů

 

Ministerstvo zemědělství
Těšnov 17, 110 00  Praha 1
Tel.: +420 221 812 474
Jiri.Sir@mze.cz

www.eagri.cz