Aktuality nejen z EU

 V současné době rychlého tempa technologických změn, propojení ekonomik, nových výzev jako je pandemie a migrace, úsilí o větší prosazení udržitelnosti (klimatické cíle), post-pandemických ekonomických propadů a tlaku na rychlejší rozhodování roste úloha kvalitní regulatorní politiky (viz např. agilní transformace a doporučení OECD k agilitě v regulatorní oblasti). Regulace představuje základní nástroj v rukou vlád na podporu hospodářského růstu a zajištění sociálních a environmentálních parametrů. OECD přijala v roce 2012 doporučení k regulatorní politice a před nadcházejícím desátým výročím doporučuje výraznější přehodnocení dosavadních přístupů a shrnuje pokrok při vytváření podmínek pro dobrou regulaci.  Aktuální publikace doporučuje aplikovat komplexnější přezkumy, které analyzují dopady regulace napříč odvětvími, kumulativně a z hlediska širších ekonomických a společenských důsledků. To se týká zejm. oblastí, jako je bezpečnost potravin, veřejné zdraví, ochrana životního prostředí nebo bezpečnost práce. Navrhovaný „restart regulace pro 21. století“ byl prezentován mj. na příkladu dozorových činností u bezpečnosti potravin, kde bylo provádění kontrol v potravinářských podnicích omezeno v důsledku limitované mobility inspektorů v průběhu pandemie. Na několika příkladech (US, CA, DK) je přiblíženo, jak regulátoři reagovali redukcí/zastavením kontrol na místě, soustředěním pouze na nejrizikovější oblasti, rychlejším zavedením distančních inspekcí pomocí nových technologií a souvisejícím přeškolením stávajícího personálu nebo dočasně flexibilnějšími požadavky na označování potravin pro omezení dopadů narušených dodavatelských řetězců.

https://www.oecd-ilibrary.org/governance/oecd-regulatory-policy-outlook-2021_38b0fdb1-en

 Pod záštitou generálního tajemníka OECD vychází dokument “Keep calm and carry on feeding: Agriculture and food policy responses to the COVID-19 crisis”, který shrnuje vývoj zemědělsko-potravinářského odvětví v pandemickém období v 54 členských i nečlenských ekonomikách. Přes narušení globálních dodavatelských řetězců byla většina otřesů v odvětví (mj. díky rychlé reakci všech účastníků dodavatelských řetězců a vlád) rychle absorbována a obchod a trhy se v průběhu roku zotavily. Tato relativní ekonomická odolnost zemědělství a potravinářství byla do značné míry zajištěna politickými opatřeními a restrikcemi přijatými v reakci na pandemii. Vlády v mnoha případech označily zemědělství a potravinářství za strategické odvětví a přijaly téměř 800 specifických opatření, jejichž cílem bylo zabránit prohloubení krize, absorbovat šoky v nabídce a poptávce, poskytnout dočasnou úlevu výrobcům/spotřebitelům nebo podpořit obnovu postižených výrobních činností. Na podporu těchto opatření bylo v zemědělství vyčleněno 157 miliard USD (z toho velká část na potravinovou pomoc). Skutečně vyplacené prostředky byly dosud nižší, což částečně odráží celkovou odolnost sektoru vůči pandemickému šoku a fakt, že ozdravné balíčky často zahrnují víceleté investice. Průměrné hrubé příjmy ze zemědělství se v roce 2020 zvýšily a v několika zemích bylo toto odvětví ve srovnání s ostatními odvětvími ve výsledku ekonomicky nejvýkonnější nebo nejméně postižené. Nyní je příležitost přeorientovat výdaje na investice, které mohou zvýšit odolnost celého sektoru vůči budoucím otřesům a krizím, zejm. v důsledku změny klimatu (mj. investice do infrastruktury, biologické bezpečnosti a inovačních systémů).

https://www.oecd.org/coronavirus/en/

 

  • Pozvánky k účasti na veletrzích FOODEX 2022 a GULFOOD 2022 v rámci stánku Ministerstva zemědělství; 
  • WEBINÁŘE

1)     Pozvánka na webinář – „Příležitosti exportu alkoholických a nealkoholických nápojů do ČÍNY, USA, JAPONSKA, SAE, VIETNAMU, KAZACHSTÁNU a na UKRAJINU“ – dne 21.října 2021 ve 13. hod;

2)     Pozvánka na webinář k připomenutí Světového dne výživy – 19.10. v 9.30 hod.

 

Zdroj:

Odbor zahraničně obchodní spolupráce, MZe