Možnost přivýdělku pro uchazeče v evidenci ÚP a obnovení přijímání žádostí zahraničních pracovníků o prodloužení pracovních povolení

Dle informací Úřadů práce a MPSV lze v určitých případech využít k zaměstnávání i uchazeče evidované na Úřadech práce, aniž by tito uchazeči přišli o sociální dávky – podmínky:

  • měsíční výdělek nepřesáhne polovinu minimální mzdy (tedy 7300 Kč měsíčně hrubého)
  •  výkon činnosti je veden na základě pracovního nebo služebního poměru nebo na základě dohody o pracovní činnosti, pokud měsíční odměna nebo odměna připadající na 1 měsíc za období, za které přísluší, nepřesáhne polovinu minimální mzdy (tedy 7300 Kč měsíčně hrubého).
  •  uplynula podpůrčí doba pro poskytování podpory v nezaměstnanosti (již dávku uchazeč nepobírá)
  • uchazeči nevznikl nárok na podporu v nezaměstnanosti

Není možná v případě, že:

  • je výkon činnosti proveden na základě dohody o provedení práce
  • Pokud je uchazeči o zaměstnání přiznána podpora v nezaměstnanosti je její vyplácení po dobu výkonu činnosti pozastaveno. Po ukončení výkonu činnosti je opětovně vyplácena podpora, dle zákonných nároků.

V případě potřeby Vám doplňující informace poskytnou úřady práce.

MPSV ujistilo MZe, že v současné době dochází na úřadech práce k obnovení přijímání žádostí zahraničních pracovníků o prodloužení pracovních povolení a úřady práce jsou připraveny vydávat i nová povolení.

Zdroj: Ing. Jiří Šír, náměstek pro řízení sekce EU a zahraničních vztahů MZe a ÚP