Kladné saldo obchodu EU se zemědělskými a potravinářskými produkty v uplynulém období vrostlo

 

Podle údajů zveřejněných Evropskou komisí 11. prosince obrat obchodu EU se zemědělskými a potravinářskými produkty se třetími zeměmi (pozn. včetně UK) v lednu až srpnu 2020 meziročně vzrostl, a to navzdory pandemii COVID-19, dopadu uvalení cel ze strany USA a nejistoty v souvislosti s Brexitem..

Kladné saldo EU vzrostlo, jelikož klesající prodeje do USA a Velké Británie byly kompenzovány růstem v jiných teritoriích, zejména v Číně. Zpráva Monitoring zemědělsko-potravinářského obchodu EU: vývoj leden – srpen 2020" ukazuje, že celkový obrat obchodu EU v tomto sektoru činil 200,7 mld. EUR, což je o 1 % více než v období ledna až srpna 2019. Vývoz EU27 v tomto období činil 119 miliard EUR, tj. o 1,2 % více než ve stejných osmi měsících roku 2019. Dovoz činil 81,6 mld. EUR, tedy téměř o 1 % meziročně více. Kladné saldo za osm měsíců činilo 37,4 mld. EUR, což je o 2 % více než v lednu až srpnu 2019.

Bilance se zvýšila díky pokračujícímu vývozu vepřového masa a obilnin, což zmírnilo negativní dopad klesajícího vývozu důležitých kategorií produktů, jako je víno, lihoviny nebo surové kůže. Srpnový vývoz se ve srovnání s předchozím měsícem snížil o 12 %, po zvýšení o 7 % v červenci a o 3 % v červnu. Dovoz klesl o 10 %, po poklesu o 2 % v červenci a o 1 % v červnu. Klesající vývoz do Spojeného království a USA byl kompenzován vyšším vývozem do Číny a některých zemí sousedících s EU.

Největší meziroční nárůst hodnoty vývozu v lednu až srpnu 2020 zaznamenala Čína
s nárůstem o 33 % (2,8 mld. EUR) na 11,2 mld. EUR. Důvodem tohoto zvýšení je
ztrojnásobení vývozní hodnoty vepřového masa z EU27 (zpráva dosud nebere v úvahu vývoj po objevení prvního případu afrického moru prasat v září v Německu, po němž se objevují známky klesajícího vývozu). Druhý největší nárůst v peněžním vyjádření zaznamenala Saúdská Arábie, vývoz za osm měsíců r. 2020 meziročně vzrostl o 537 mil. EUR na 2,8 mld. EUR, což představuje nárůst o 24 %. Úroveň vývozu z EU se tak přiblížila výši, které bylo dosaženo v roce 2018. Hlavními příčinami bylo zvýšení vývozu ječmene, některých mléčných výrobků, cigaret a živých zvířat. Vývoz široké škály zemědělsko-potravinářských výrobků do Švýcarska vedl k meziročnímu nárůstu exportu do této země o 8 %  na416mil. EUR. Došlo také k velkému nárůstu vývozu do Maroka (o 383 mil. EUR, tj. 34 %) a Alžírska (o 345 mil. EUR, tj. 21 %). V obou případech díky růstu vývozu obilovin (hlavně pšenice) a do jisté míry některých mléčných výrobků (především mléka a smetany do Alžírska a sýrů, tvarohu a másla do Maroka).
Největší pokles vývozu za posledních osm měsíců zaznamenaly USA (pokles o 692 mil. EUR, tj. 5 %) na 13,9 mld. EUR, přičemž největší měsíční pokles činil 21 % v srpnu. Hodnota vývozu do Spojeného království klesla o 329 mil. EUR (1 %) na 26,5 mld. EUR, přičemž v srpnu došlo k 8% poklesu vývozu. Snížení vývozu bylo způsobeno především významným poklesem prodeje vína (-10 %), drůbežího masa (-13 %) a másla (- 37 %). Na druhé straně zvýšený vývoz pekařských výrobků (+7 %), pokrutin (+55 %) a pšenice (+90 %) částečně kompenzovaly zmíněné poklesy. Další velké poklesy exportu byly zaznamenány v případě Hongkongu, o 326 mil. EUR (18 %), a Singapuru, o 315 mil. EUR (24 %). V obou případech byl pokles způsoben snížením prodeje vína a lihovin.

Nejdůležitějšími destinacemi pro zemědělsko-potravinářský vývoz EU27 v lednu –
srpnu 2020 byly Spojené království, USA, Čína, Švýcarsko a Japonsko, přičemž více než 52 % zemědělsko-potravinářského vývozu z EU směřuje do těchto zemí.

Mezi hlavní vyvážené produkty patřilo víno, vepřové maso, kojenecká výživa, těstoviny
a pečivo, čokoláda a cukrovinky, které představovaly více než 26 % z celkové hodnoty
exportu. Největší nárůst exportu zaznamenalo vepřové maso, meziroční nárůst 45 % (2 mld. EUR), zejména do Číny; dále pšenice (nárůst o 1,4 mld. EUR tj. 42 %); obilovin
s výjimkou pšenice (nárůst o 390 mil. EUR tj. 27 %). Vzestupný trend zapříčinila zvýšená dostupnost a posílení mezinárodní poptávky ze sousedních zemí, ale také z Afriky a Číny.
Došlo k významnému snížení hodnoty vývozu u položek nejvíce postižených klesajícím obchodem s USA a Velkou Británií, jakož i hospodářskou krizí vyvolanou pandemií COVID-19. Největší ztráty zaznamenaly lihoviny a likéry, pokles o 1,3 mld. EUR (24 %), víno (pokles o 1,3 mld. EUR, tj. 13 %), surové kůže (-640 mil. EUR, -66 %), bavlna (-311 mil. EUR, -36 %) a cukrovinky (-268 mil. EUR, -5 %).

Hlavními dovozci zemědělsko-potravinářských položek do EU během sledovaného
osmiměsíčního období byly Spojené království, Brazílie, USA, Ukrajina a Čína, a to v
tomto pořadí od největšího směrem dolů. Společně představovaly téměř 38 % dovozu
zemědělsko-potravinářských potravin do EU27. Zemí s největším meziročním nárůstem dovozu zemědělských a potravinářských produktů do EU byla Brazílie, která zaznamenala navýšení o 623 mil. EUR (9 %) na 7,9 mld. EUR. To z ní učinilo ve sledovaném období druhého největšího dodavatele agrárních položek do EU. V pozadí tohoto růstu bylo skokové zvýšení dovozu sójových bobů o 60 %. Kanada, jejíž hodnota dovozu se zvýšila o 605 mil. EUR (52 %) na 1,8 mld. EUR, zaznamenala dokonce meziroční nárůst dovozu o 205 % u řepkového semene a o 58 % u pšenice. Největší pokles dovozu se projevil u Spojeného království, který se snížil o 1 mld. EUR (cca 10 %) na 9,7 mld. EUR. Přesto byla tato země v období prvních osmi měsíců r. 2020 stále největším dovozcem zemědělsko-potravinářských produktů do EU. Klesající dovozy ze Spojeného království se dotkly většiny zemědělsko-potravinářských výrobků, nejvyšší ztráta v hodnotě dovozu však byla zjištěna u lihovin a likérů (-23 %), což představuje 75 % celkového poklesu dovozu lihovin a likérů z mimo unijních zemí do EU. Došlo také k poklesu dovozu z Ukrajiny, který se snížil o 711 mil. EU (tj. 16 %) na 3,8 mld. EUR. Příčinou byly nižší dovozy pšenice, naopak dovoz slunečnicového oleje a olejových semen byly vyšší. Dovozy z USA klesly o 606 mil. EUR (9 %) na 6,3 mld. EUR, zejména se snížily importy sójových bobů a sójových pokrutin.

Největší nárůst dovozu do EU byl zaznamenán u čerstvého a sušeného tropického
ovoce, a to o 707 mil. EUR (8 %), oleje z palmových jader (nárůst o 564 mil. EUR tj. 17 %),
mastných kyselin a vosků (+504 mil. EUR, tj. +31 %), čerstvého a sušeného ovoce
(+411 mil. EUR, +11 %) a řepkových a slunečnicových semen (+366 mil. EUR, +15 %).
Nejvyšší poklesy se projevily u obilovin (pokles o 922 mil. EUR, tj. 31 %), pokrutin
(-464 mil. EUR, -10 %), lihovin a likérů (-409 mil. EUR, -19 %), hovězího masa
(-265 mil. EUR, -20 %), vlny a hedvábí (-232 mil. EUR, -36 %). Nejvíce dováženými
produkty v kategorii zemědělsko-potravinářských výrobků byly během ledna až srpna 2020 tropické ovoce (jiné než citrusové), nepražená káva a čaj, pokrutiny a palmový
a palmojádrový olej, které představují dohromady téměř 32 % dovozu zemědělsko-
potravinářských produktů do EU.

Poznámka:
EK ve své zprávě používá metodiku mírně odlišnou od metodiky tradičně používané MZe (obchod v kapitolách HS 1-24), když ve svých zprávách nezahrnuje do statistiky obchod s rybami a rybími produkty a naopak zahrnuje další produkty mimo kapitoly HS 1-24. Rozdíly mezi oběma pojetími se pak projevují zejména na straně dovozu do EU.

Ondřej Misiaczek,

MZe, dne 18.12.2020