Návrhy zákonů, nařízení vlády a vyhlášek připravovaných MZe

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití

Informace o legislativním procesu návrhu zákona, který je do 15. 10. 2019 v meziresortním připomínkovém řízení a případné připomínky je možné zasílat na emailové adresy: eklep@mze.cz nebo robert.pavlousek@mze.cz.


3.9.2019

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech

Informace o legislativním procesu návrhu zákona, který je do 1. 10. 2019 v meziresortním připomínkovém řízení a případné připomínky je možné zasílat na emailové adresy: eklep@mze.cz nebo dominika.naskova@mze.cz.


Návrh nařízení vlády o mimořádném pracovním vízu pro státní příslušníky Ukrajiny pracující v zemědělství, potravinářství nebo lesnictví

Informace o legislativním procesu návrhu nařízení vlády, který je vypořádán v rámci meziresortního připomínkového řízení.


6.9.2019

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření

Informace o legislativním procesu návrhu nařízení vlády, který je do 27. 9. 2019 v meziresortním připomínkovém řízení a případné připomínky je možné zasílat na emailové adresy: eklep@mze.cz nebo helena.zverinova@mze.cz.


6.9.2019

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství

Informace o legislativním procesu návrhu nařízení vlády, který je do 27. 9. 2019 v meziresortním připomínkovém řízení a případné připomínky je možné zasílat na emailové adresy: eklep@mze.cz nebo helena.zverinova@mze.cz.


6.9.2019

Návrh nařízení vlády o podmínkách provádění navazujících agroenvironmentálně – klimatických opatření

Informace o legislativním procesu návrhu nařízení vlády, který je do 27. 9. 2019 v meziresortním připomínkovém řízení a případné připomínky je možné zasílat na emailové adresy: eklep@mze.cz nebo helena.zverinova@mze.cz.


6.9.2019

Návrh nařízení vlády o podmínkách provádění navazujícího opatření ekologické zemědělství

Informace o legislativním procesu návrhu nařízení vlády, který je do 27. 9. 2019 v meziresortním připomínkovém řízení a případné připomínky je možné zasílat na emailové adresy: eklep@mze.cz nebo helena.zverinova@mze.cz.

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 245/2002 Sb., o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu

Informace o legislativním procesu návrhu vyhlášky, který je do 27. 9. 2019 v meziresortním připomínkovém řízení a případné připomínky je možné zasílat na emailové adresy: eklep@mze.cz nebo sarka.kordova@mze.cz.


9.9.2019

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 448/2006 Sb., o provedení některých ustanovení plemenářského zákona

Informace o legislativním procesu návrhu vyhlášky, který je do 27. 9. 2019 v meziresortním připomínkovém řízení a případné připomínky je možné zasílat na emailové adresy: eklep@mze.cz nebo martina.znivova@mze.cz.


9.9.2019

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků

Informace o legislativním procesu návrhu vyhlášky, který je do 27. 9. 2019 v meziresortním připomínkovém řízení a případné připomínky je možné zasílat na emailové adresy: eklep@mze.cz nebo jindra.dlouha@mze.cz.


4.9.2019

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 295/2015 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o krmivech

Informace o legislativním procesu návrhu vyhlášky, který je vypořádán v rámci meziresortního připomínkového řízení.