Metodika k provádění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, platná pro rok 2018.

Rok vydání: 2018
Tématické oblasti: Dotace a podpory, strukturální politika
ISBN: 978-80-7434-433-6
Vydavatel Ministerstvo zemědělství

Přílohy

Související legislativa