Harmonogram výzev PRV pro rok 2018

 

Podzimní kolo (zpravidla v termínu 1.10.–15.10.)

4.1.1 Investice do zemědělských podniků

4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lesích

8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách

8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin

8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství

16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh

16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů

16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů

16.6.1 Horizontální a vertikální spolupráce při udržitelném zajišťování biomasy pro výrobu energie a v průmyslových procesech