Priority německého předsednictví a schůze Rady ministrů zemědělství, 20. července 2020

Schůze Rady ministrů zemědělství, 20. července 2020

Rada Agri zasedala v pondělí 20. července a byla informována o závěrech Rady EU. . Ministři zemědělství požádali Komisi, aby objasnila, jak budou při přezkumu a schvalování strategických plánů SZP Komisí zohledňována doporučení v zelené dohodě, F2F a strategii v oblasti biologické rozmanitosti. Rada mezitím obdržela společné prohlášení (14. července) čtyř Visegrádských členských států, Rumunska a Bulharska, ve kterém bylo jasně uvedeno, že „tato doporučení“ by měla sloužit pouze jako orientační dokument, který pomůže členským státům během plánovacího procesu a by nemělo legálně ovlivňovat formální schválení strategických plánů “.

Podle některých informací Komise odpověděla, že při přezkumu strategických plánů vezme v úvahu, jak ČS navrhuje tato doporučení splnit. Dalším problémem, u kterého mezi ČS došlo k jednomyslné dohodě, byla žádost Komise o „posouzení dopadů“, pokud jde o „nový model dodávek“ v SZP a environmentální podmíněnost(daná GREEN DEALem). Reakce Komise nebyla jasná.

Priority německého předsednictví: prezentace Výboru EP Agri

Podle zprávy spolková ministryně zemědělství paní Klöcknerová při představení priorit předsednictví zemědělskému výboru EP dne 15. července uvedla, že tři návrhy nařízení o reformě SZP a přechodná ustanovení o SZP jsou prioritou.

Ministryně mimo jiné zdůraznila, že předsednictví věří v silné propojení mezi přímými platbami a opatřeními v oblasti životního prostředí a klimatu, ve zjednodušení a v zachování tržní orientace a úspěchů vnitřního trhu. Cílem by bylo dosáhnout obecného přístupu v Radě – možná v říjnu – za účelem zahájení fáze třístranných rozhovorů.