Evropská komise zjistila, že zemědělská společnost AS Tartu Agro obdržela od Estonska neslučitelnou podporu

Evropská komise zjistila, že zemědělská společnost AS Tartu Agro obdržela od Estonska neslučitelnou podporu formou pronájmu zemědělské půdy za cenu nižší, než je tržní cena. Estonsko musí nyní tuto nezákonnou pomoc získat od AS Tartu Agro. AS Tartu Agro je estonská soukromá společnost, která vyrábí mléko, maso a obiloviny. V roce 2017 zahájila Komise na základě stížnosti konkurenta důkladné šetření s cílem zjistit, zda smlouva o pronájmu pozemků mezi estonským ministerstvem pro záležitosti venkova a AS Tartu Agro byla v souladu s pravidly EU o státní podpoře. Šetření Komise odhalilo, že pronájem pozemků zahrnoval státní podporu, protože leasingový poplatek zaplacený společností AS Tartu Agro byl a stále je pod tržní cenou. Na tomto základě Komise zjistila, že nájemní smlouva poskytuje AS Tartu Agro nepřiměřenou a selektivní výhodu oproti jejím konkurentům. Komise proto dospěla k závěru, že smlouva představuje neslučitelnou podporu podle pravidel státní podpory EU a že AS Tartu Agro nyní musí vrátit získanou protiprávní výhodu. Tato částka se odhaduje na přibližně 1,2 milionu EUR.

Zdroj: https://ec.europa.eu/