Evropská komise hledá zpětnou vazbu ke své dlouhodobé vizi pro venkovské oblasti

Evropská komise dnes zahájila veřejnou konzultaci o své nové iniciativě pro dlouhodobou vizi pro venkovské oblasti. Cílem této konzultace je shromáždit názory na současné příležitosti a výzvy ve venkovských oblastech, aspirace na venkovské oblasti v roce 2040 a opatření potřebná k dosažení těchto aspirací.

K online veřejné konzultaci může přispět každý evropský zájemce, včetně spotřebitelů, zemědělsko-potravinářského odvětví, venkovských malých a středních podniků, zemí EU, regionálních a místních orgánů, zemědělců, organizací občanské společnosti, venkovské mládeže, nevládních organizací, místních akčních skupin, venkovských sítí a akademických pracovníků, a to do 30. listopadu 2020. Komise chce zajistit rozsáhlé konzultace a vyzývá všechny, kdo se zajímají o budoucnost venkovských oblastí a jejich obyvatele, aby se podělili o své názory.

Veřejná konzultace o dlouhodobé vizi pro venkov je prvním krokem ke sdělení Komise k tomuto tématu, které má být zveřejněno v polovině roku 2021.

Cílem tohoto sdělení bude podpořit debatu na evropské úrovni o budoucnosti venkovských oblastí a místě, které by v naší společnosti měly mít. Navrhne opatření, která je třeba přijmout, a to i v krátkodobém horizontu, k dosažení této dlouhodobé vize budoucnosti venkovských oblastí.

Zdroj: https://ec.europa.eu/info/news/european-commission-seeks-feedback-its-long-term-vision-rural-areas-2020-sep-07_en