Aktuality z EU – zastropování ve Španělsku, končí platba na plochu v Anglii ?

ROZPOČET

Neúspěšné rozhovory o rozpočtu EU udržují SZP po roce 2021 na nejisté cestě:

Charles Michel, předseda Evropské rady, navrhl další škrty ve financování SZP, a to oříznutím 7,5 miliardy EUR Evropskému zemědělskému fondu pro rozvoj venkova (EZFRV), jen částečně kompenzovaným zvýšení přímých plateb zemědělcům o 2,5 miliardy EUR.

Navrhovaná úprava odpovídá 7,5 miliardám EUR nezbytným pro zřízení nového Fondu spravedlivého přechodu EU, který je uveden pod názvem „přírodní zdroje a životní prostředí“, stejně jako SZP. Diskuse budou pokračovat i po neúspěšných jednáních.
Komise uvádí regiony zralé za hotovost pouze za přechodné období:

Všech 27 členských států EU bude mít v příštím dlouhodobém rozpočtu přístup k Fondu spravedlivého přechodu, ale pouze některé regiony jsou na dobré cestě, aby využily nabízených miliard. Pouze 100 území Unie splňuje kritéria založená na pracovních místech náročných na uhlík, průmyslové činnosti v oblasti fosilních paliv a HDP na obyvatele.
Rozpočtová kontrola  – Poslanci požadují omezení jednotlivých plateb SZP:

Poslanci požadují přísnější opatření k boji proti podvodům a korupci prostřednictvím fondů EU a spravedlivější rozdělení dotací společné zemědělské politiky (SZP).
Makron je proti škrtům v rozpočtu SZP, slibuje kompenzaci za americké tarify:

Francouzský prezident Emmanuel Macron řekl zemědělcům, že zajistí „ambiciózní“ rozpočet SZP a zajistí podporu producentům vína zasaženým americkými tarify. Francouzský vůdce také bránil své glyfosátové politiky na významném ročním zemědělském veletrhu v Paříži.

 

Hlášení platební bilance Bulharska v Bruselu „vážně chybné“:

Eurostat a Evropská komise byly informovány o vážném problému při vykazování platební bilance bulharského hospodářství orgánům EU, které mohly představovat růst HDP země jako mnohem vyšší, než je. Očekává se, že mezera ve vykazování bude opravena do 5. března. 

 

Španělsko chce stanovit strop dotací SZP:

Španělský socialistický ministr zemědělství Luis Planas oživil debatu o dotacích SZP, protože má v úmyslu stanovit strop podpory, který se bude pohybovat mezi 60 000 až 100,00 EUR na farmu. Planas uvedl, že náklady na pracovní sílu, kterým farmy čelí, budou při stanovování těchto prahů hrát „rozhodující roli“. Farmy s velmi vysokými mzdovými náklady uvidí zachování svých dotací. 

 

Východoevropská a středoevropská koalice vyžaduje stejné platby SZP:

Ministři zemědělství osmi zemí podepsali společné prohlášení, v němž požadují plnou konvergenci přímých plateb a silný rozpočet pro příští SZP. Členské státy využívají Zelenou dohodu jako argument pro vyšší zemědělské dotace.

 

Zemědělské dotace v Anglii se a „linka“ na plochu půdy v období se utlumí:

Souvislost mezi dotacemi vyplácenými zemědělcům v Anglii a oblastí půdy, kterou spravují, bude definitivně přerušena od roku 2022, oznámila vláda Spojeného království. Vláda Spojeného království si to již nerozmyslí a na svůj plán postupného ukončení přímé podpory pro zemědělce v Anglii pracuje – zahájení sedmiletého roční vyřazování,  má začít příští rok.

Poslanci organizují „vyšetřovací misi“ do Česka, aby vyhodnotili správu dotací SZP:

V tomto týdnu delegace Evropského parlamentu navštíví Česko, aby prozkoumala možné nesrovnalosti v rozdělování dotací společné zemědělské politiky (SZP) a dalších fondů EU. Iniciativa byla zahájena na základě podezření, že předseda vlády země je ve střetu zájmů.

AGRI / LESNICTVÍ

Komise hledá veřejnou zpětnou vazbu k plánům Farm to Fork:

Evropská komise dnes zahájila měsíční veřejnou konzultaci, aby získala stanoviska, než zveřejní strategii Farm to Fork (F2F), jejímž cílem je zajistit, aby byl potravinový systém EU zelenější a zdravější.

 

Poslanci EP AGRI chtějí prodloužit přechod SZP na rok 2022:

Poslanci Evropského parlamentu požadují dvouletý přechod SZP v případě, že jednání o budoucí zemědělské politice a rozpočtu EU nebudou včas dokončena. Výbor usiluje o to, aby se zabránilo samostatnému právnímu postupu, který by prodloužil přechod o další rok.

 

Poslanci podporují Komisi, aby vytvořila více organizací producentů: Členové Výboru pro zemědělství Evropského parlamentu (AGRI) chtějí větší podporu budoucí společné zemědělské politiky (SZP), aby pomohli zemědělcům v EU posílit dodavatelské řetězce. Nedávná studie EU ukázala, že zemědělci mají při spolupráci větší ekonomický vliv.

 

Rumunsko změní způsob správy zemědělských fondů EU:

Podle dočasného ministra zemědělství Adriana Orose rumunská vláda uvažuje o kombinaci dvou agentur odpovědných za správu zemědělských fondů EU. Dodal, že Rumunsko je „jedinou zemí v Evropě se dvěma agenturami“, uvedl, že byl požádán rumunským poslancem o důvody návrhu sjednotit AFIR (agentura pro investice na venkově) a APIA (agentura, která zpracovává přímé platby).

 

Chorvatský ministr zemědělství říká, že SZP nezohledňuje rozdíly v produkci členských států:

Ministr zemědělství Marija Vucković uvedl, že SZP neodpovídá přiměřeně na rozdíly v zemědělské produkci mezi členskými státy EU a že tyto rozdíly se za posledních 15 let nezmenšily. a dodal, že „produktivita představuje ještě větší problém než množství alokace.“

 

Španělsko se snaží uklidnit protestující zemědělce novým zákonem o cenách potravin:

Španělská vláda zavedla nový zákon, který zajistí, že zemědělci nebudou nuceni prodávat své produkty se ztrátou. Zemědělské odvětví země již týdny prokazuje nízké výdělky a nejisté pracovní podmínky.

 

Zemědělci se vydali do bruselských ulic před vrcholem EU:

Zemědělci z celé Evropy nastartovali své traktory a odjeli do Bruselu, kde se shromáždili proti navrhovaným škrtům v SZP EU. Rovněž požadovali, aby je EU neopustila z environmentálního přechodu vyžadovaného v nové stěžejní politice Komise, Zelené dohodě. Více zde.
Francouzský zemědělský sektor chce změnit obrázek: S letošním Salon International de l’Agriculture, které se uskuteční brzy v Paříži, je obraz zemědělského odvětví v centru pozornosti zemědělců, protože se snaží získat a stěžovat si na tzv. agribashing, trend znevažujících zemědělců a jejich práce. „Náš sektor je nábor, nabízíme jeden milion smluv na dobu určitou, 32 000 trvalých smluv a každý rok školíme 80 000 učňů, ale stále máme 70 000 neobsazených pozic,“ uvedla tisková mluvčí Christiane Lambert, hlavní francouzská zemědělská unie FNSEA konference. Během show zorganizuje „schůzku“, která umožní zaměstnavatelům a uchazečům setkat se. 

 

Udržitelný chov ryb na střeše dobývá výšky měst v Bruselu:

Největší městská farma v Evropě, která se nachází na střechách hlavního města EU, chová ryby a pěstuje zeleninu, přičemž splňuje přísná kritéria oběhového hospodářství. Zakladatel BIGH (Building Integrated Greenhouses), Steven Beckers, říká, že jeho městská farma plánuje napodobit svou úspěšnou praxi přes hranice.