Rozpočet EU na rok 2020: Rada nemůže přijmout změny Evropského parlamentu

Rada informovala Evropský parlament, že nemůže přijmout všechny změny týkající se rozpočtu EU na rok 2020, které Parlament dnes přijal na plenárním zasedání.

Následuje tedy třítýdenní dohodovací řízení běžící ode dne 29. října. Rada a Parlament by měly dosáhnout shody do 18. listopadu.

Ve svém návrhu rozpočtu na rok 2020 Komise navrhla stanovit celkový objem prostředků na závazky ve výši 168,3 miliardy eur a prostředků na platby ve výši 153,6 miliardy eur.

Postoj Rady přijatý dne 3. září stanoví celkové závazky ve výši 166,8 miliardy eur a celkové platby ve výši 153,1 miliardy eur, což je o 1,5 miliardy eur, respektive o 0,5 miliardy eur méně ve srovnání s návrhem Komise. V porovnání s rozpočtem přijatým v roce 2019 však postoj Rady stále představuje nárůst o 0,6 % u prostředků na závazky a o 3,3 % u prostředků na platby.

Parlament požaduje navýšení celkových závazků na 171,0 miliard eur a celkových plateb na 159,1 miliardy eur. Tento postoj překračuje stropy stanovené víceletým finančním rámcem EU na období 2014–2020.

Více k rozpočtu nalezente na : https://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-cs.htm