Drony nad hlavou….. Jak to bude vypadat?

Auditoři EU zkoumají nové technologie pro monitorování SZP: Evropský účetní dvůr analyzuje používání nových zobrazovacích technologií pro sledování společné zemědělské politiky (SZP). Satelity, drony a fotografie s geografickým označením by mohly nahradit návštěvy fyzické farmy.

O tom jste byli informováni i v rámci valné hromady ČMSZP v březnu letošního roku.

Ukázku, jak to může vypadat nám poskytl web Evropské komise (Španělsko)

Jak to bude vypadat?

null

ZDROJ:  Copernicus Sentinel data (2016), zpracováno ESA