Aktuality z EU – Maďarsko (zákon o půdě) porušilo Listinu základních práv Evropské unie, příjem bristkých kolegů se v průměru snížil o 17% aj.

Zprávy Komise o vývoji rostlinných bílkovin v EU:

Evropská komise přijala zprávu o vývoji rostlinných bílkovin (např. Řepky, slunečnicových semen nebo čočky) v EU a zkoumá způsoby, jak dále rozvíjet svou produkci ekonomicky a zároveň způsobem šetrným k životnímu prostředí.

Zpráva shrnuje růstový potenciál rostlinných bílkovin EU v odvětvích prémiových krmiv a potravin, což je dáno poptávkou spotřebitelů. Více informací naleznete zde.

Nejčastějšími rostlinami bohatými na bílkoviny jsou sója, luštěniny (obilí a krmiva) a olejnatá semena. Zdrojem aminokyselin pro hospodářská zvířata jsou rostlinné bílkoviny životně důležitou složkou krmiva pro zvířata, a jsou proto nezbytné pro zemědělství EU. Kromě toho jsou stále více konzumovány jako lidské potraviny s roční mírou růstu téměř 7% na celém světě. EU má však značný deficit v rostlinných bílkovinách a dováží většinu toho, co zemědělství EU potřebuje.

 

Podpora SZP musí jít nad rámec zemědělství, aby se vyřešilo vylidňování venkova:

V Bruselu se sešli národní a evropští aktéři, aby diskutovali o hlavních hnacích motorech vylidňování venkova a o dostupných nástrojích politiky pro boj proti tomuto jevu. „Potřebujeme také jiné aktivity než zemědělství, abychom udrželi lidi ve venkovských oblastech“ zaznělo a sezkání.

 

Příjmy britských zemědělských podniků se v roce 2018 snížily o 17%, zatímco náklady vzrostly:

Příjmy z hospodaření ve Spojeném království utrpěly v roce 2018 druhý největší meziroční pokles 21. století, neboť náklady na růst – zejména u krmiv pro zvířata – kompenzují mírný nárůst výstupních hodnot. Mzdy pracovníků, energie, krmiva a hnojiv vzrostly v loňském roce, což znesnadnilo dosáhnutí zisku zemědělských podniků.

Evropský soudní dvůr smetl ze stolu Maďarský zákon sloužící k omezení prodeje pozemků cizincům:

Evropský soudní dvůr ve svém rozsudku prohlásil, že maďarský zákon, který zahraničním investorům brání v neúměrném používání zemědělské půdy, porušuje majetková práva. Zákon, který vstoupil v platnost v roce 2013, dává výlučná práva na maďarskou půdu rodinným příslušníkům svých vlastníků. Všichni, kdo půdu využívali a neměli takové rodinné vazby, byli od května 2014 zbaveni svých práv na užívání. Právní předpisy byly speciálně navrženy tak, aby zabránily rakouským zemědělským podnikatelským subjektům odkoupit velké množství venkovských nemovitostí.

Rozhodnutí soudu je konečné a Maďarsko musí okamžitě vyhovět svým rozhodnutím. Pokud tak neučiní, může Evropská komise podat další žalobu, včetně pokuty.