Úzké vedení GEOPA – COPA, mzdové náklady zaměstnavatelů a pozice k Evropskému úřadu práce

Jak již naši členové byli informováni v rámci Valné hromady konané 29.3.2018, podařilo se našemu zástupci získat místo v úzkém vedení evropské organizace

Geopa-Copa | ČMSZP,

Po rozhodnutí současného vedení GEOPA navázala spolupráci s jednou z nejvýznamějších zaměstnavatelských organizací v Evropě

BusinessEurope.

 

26.6.2018 bude zástupce svazu vyslán na jednání ve kterém se bude hovořit o mzdových nákladech jednotlivých členských států a zejména také o Evropském úřadu práce tj. European Labour Authority (ELA), který má do budoucna kontrolovat přesun pracovníků mezi jednotlivými státy, sociální problematiku, mzdové náklady apod. GEOPA se obává, zda se nejedná o další krok, který by mohl podnikatele zatížit dalšími byrokratickými procedurami, jelikož některé členské státy mají již na národní úrovni systém zaveden. Představa toho, co úřad může podnikatelům přinést, je odlišná.

Pozice GEOPY je jasná:

„V návaznosti na návrh Evropské komise na zřízení Evropského úřadu práce zveřejněný dne 13.03.2018 by skupina Geopa-Copa, skupina zaměstnavatelů profesionálních zemědělských organizací v Evropské unii (EU), ráda zdůraznila, že zajištění spravedlivé mobility pracovních sil v Evropské unii je velmi důležité pro fungování vnitřního trhu a také pro hospodářskou konkurenceschopnost, vytváření pracovních míst, podpora konkurenceschopnosti ekonomik a posílení spolupráce mezi orgány veřejné moci také při boji proti podvodům a nalezení lepšího řešení u přeshraničních situacích.

 
V rámci volného pohybu je velmi důležité informovat zaměstnance a zaměstnavatele o jejich právech a povinnostech a podporovat přeshraniční mobilitu;
 

Geopa-Copa by také chtěla upozornit na náklady vytvořením této nové struktury. Geopa-Copa se domnívá, že maximalizace kapacity stávajících struktur na úrovni EU by byla schopna splnit stejné cíle. „

Tedy ve stručnosti – nenavyšovat počet úředníků v Bruselu tj, využít stávajících kapacit, využít mobilitu pracovníků v členských státech a urychlení jejich povolení v ČS pracovat; komunikace státních institucí s minimálním zatížením podnikatelů.


Program jednání:
1. První seminář v Rakousku (17 – 19/05/2018): závěry a poznámky
2. Výsledky z prvního dotazníku: diskuse – mzdové náklady zaměstnanců v jednotlivých zemích (návaznost na problematiku zastropování)
3. Druhý dotazník: brainstorm
4. Informace a příprava na druhý seminář a návštěva farmy v Dánsku (18. – 20. 10. 2018);