Postup přípravy a vyjednávací pozice k SZP 2020+

Ku příležitosti návštěvy ředitele pro strategii, zjednodušení a analýzu politik Generálního ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova Evropské komise (DG AGRI), pana Tassose Haniotise, bylo pořádáno Ministerstvem zemědělství diskuzní setkání nevládních organizací na téma Společné zemědělské politiky po roce 2020, tj. bylo možné se podělit o názory k legislativnímu návrhu představeného dne 1.6.2018.

1) Byla představena vize DG AGRI a komentáře k potřebám změn SZP

Prioritně byly zmíněny potřeby změn na základě měnícího se prostředí (světové ceny komodit, vývoj populace atd.) a enviromentálních potřeb. Zmíněny zde byly potřeby vyplývající z mnoha analýz, ale i z dotazníkové šetření Evropské komise (pozn.red. informovali jsme Vás v tomto článku). Bylo jasně řečeno, že EU významným vývozcem vysoce hodnotných evropských zemědělských produktů, ale zároveň i největším dovozcem surovin s třetích zemí (zejména rozvojových).

Mnoho zemědělců není schopno cenově konkurovat některým komoditám (státy bez sociálního zabezpečení zaměstnanců, dětská práce, různé regulativy a hygienické normy atd.). V čem EU a její produkty vyniká je kvalita a welfare zvířat.

Article Image

Zdroj: hivisasa.com

2) Představitelé MZe prezentovali postoj ČR (strategický plán pro SZP) k legislativnímu návrhu SZP.

SZP 2020+ prezentace

3) Diskuze se zaměřením na to, co čeští zemědělci pociťují jako negativum z Bruselu, tj. ČR vs. EU návrh.

Bohužel se diskuze nevyvíjela dle našeho očekávání, tedy podpořit české zemědělce resp. pomoci s argumentací proti návrhům SZP, které poškozují české zemědělce. Proč? Možná i díky horlivosti zástupců nevládních organizací došlo z pohledu pozorovatele spíše k přehlídce interních sporů jednotlivých nevládních organizací.

Pan Haniotise posléze nemusel odpovídat na naše dotazy, jelikož nebylo mnoho času pro jeho vyjádření. Na některé dotazy pan Haniotise odpovídal velmi politicky korektně a obšírně, při zmínce o navýšení byrokracie uvedl mnoho příkladů, jak lze kontrolní mechanismy automatizovat např. za pomoci satelitu, LPIS a dalších nástrojů.

Z našeho pohledu vyplynuly tyto body:

  • více byrokracie na úrovni zemědělec – členský stát dále jen „ČS“ (MZe/SZIF)

EU nechá mnoho definic na ČS, ten určí jak budou definice přísné. Čím více pravidel, tím větší bič na nás zemědělce a ČS bude mít EU. Zároveň bude trestán ČS (MZe/SZIF) za neodhalení problému – tj. nesplnění podmínek čerpání povede k odebrání finančních prostředků – velká motivace být opravdu důsledný tj. požadovat více a více dat od zemědělců.

Z TOHOTO DŮVODU JE TŘEBA OPRAVDU JEDNAT TAK, ABY SE PRAVIDLA NASTAVILA CO NEJJEDNODUŠEJI.

  • více povinností – tato problematika vychází ze strategie SZP 2020+

Z analýz vyplývá problematika SOCIOEKONOMICKÁ i ENVIROMENTÁLNÍ – to vše SZP musí pokrýt

  • méně peněz – všem se bude krátit rozpočet a je na ČS, jak bude kreativní a jaký plán si vytvoří v souladu s cíli SZP 2020+

Krácení rozpočtu :Jestli se bude jednat o deklarovaných 5 % či s přepočtem inflace a dalších faktorů o 10% je diskutabilní. Důležité je, že pokud nebude panovat shoda a do 3/2019 nebudeme jednotní (ČS), lze očekávat, že po volbách nový parlament nebude tak štědrý k SZP a může dojít ke striktnějšímu krácení rozpočtu (pouze osobní komentář pana ředitele Haniotise).

 

Přílohy