Novinky nejen z EU

Komise potvrzuje podporu ve výši 2,5 milionu EUR v odvětví španělských černých oliv:

Podpora bude vyhrazena z rozpočtu roku 2019 na podporu zemědělsko potravinářských výrobků v EU. Evropská komise zvážila poskytnutí finanční podpory španělským výrobcům černých oliv, které byly zasaženy americkými tarifymi, oznámil výkonný ředitel EU.

Mladí a dobře vyškolení zemědělci mají zásadní význam pro dosažení inovace v zemědělství EU.

Komisař Hogan uvedl, že k dosažení cílů stanovených v budoucí společné zemědělské politice (SZP) bude zapotřebí zajistit dobře vyškolené zemědělce.

Všechny členské státy EU se rozhodly zapojit do školního programu EU pro ovoce, zeleninu a mléko:

V rámci tohoto programu je 150 milionů EUR vyčleněno na každý školní rok pro ovoce a zeleninu a 100 milionů EUR na mléko a ostatní mléčné výrobky.

Potravinářská produkce možná bez pesticidů:

EU a zbytek světa mohou vyrábět potraviny, aniž by se uchýlily k chemikáliím přijetím udržitelných zemědělských postupů, zaznělo v Evropského parlamentu na zasedání výboru PEST .

Udržitelné využívání pesticidů by mělo být spojeno s přímými platbami SZP a kontrolovány by měly být všechny úrovně reziduí: měly by být prosazovány vnitrostátní kvóty a podmíněnost spojená s přímými platbami. Společná zemědělská politika (SZP) by měla být základem zemědělského modelu, v němž jsou sledovány rezidua pesticidů a jejich používání je udržitelné, řekl vědecký výbor Parlamentu pro pesticidy.

Polsko v letošním roce přijme zákon o označování produktů BEZ GMO:

Zákon má zvýšit viditelnost GM produktů na trhu. Polský ministr zemědělství a rozvoje venkova Jan Krzysztof Ardanowski oznámil, že jeho ministerstvo pracuje na nových nařízeních o zavedení označení pro polské potravinářské výrobky, které neobsahují geneticky modifikované organismy (GMO).

Francie zavádí zákaz používání neonikotinoidů v zemědělství:

Francie zakázala používání pěti neionikotinoidních pesticidů, což je nad rámec nadcházejících celoevropských omezení. Zemědělci se obávají nedostatku životaschopných alternativ k ochraně jejich plodin před škodlivým hmyzem.

První hmyz schválen pro schválení nových potravin v druhé polovině roku 2019:

Bylo podáno nejméně šest žádostí. První hmyz a produkty z hmyzu budou pravděpodobně schváleny jako nové potraviny ve druhé polovině příštího roku, díky podaný žádostem. Každý druh hmyzu by měl projít schvalovacím procesem podle nařízení (EU) 2283/2015 před tím, než je uveden na trh.  Jelikož hmyz není jako takový tradiční součást jídelníčku obyvatel EU.

Od 1. 1. 2018 je v EU použitelné nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 o nových potravinách, které jasně definuje hmyz a výrobky z hmyzu jako novou potravinu ve smyslu tohoto nařízení.

Současně však toto nové nařízení stanovilo v čl. 35 odst. 2 přechodné období, které umožní legalizovat všechny potraviny, které nepatřily do působnosti nařízení původního (nařízení (ES) č. 258/1997), byly tedy na trh uvedeny v souladu s předpisy, ale do působnosti nařízení nového (nařízení (EU) 2015/2283) již spadají. Některé druhy hmyzu se tak dostaly na základě národních výjimek na vnitřní trh EU a čl. 35 nařízení (EU) 2015/2283 byly od 1. 1. 2018 legalizovány pro celý trh EU.

Dle čl. 35 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 je uvedení na trh konkrétního druhu hmyzu jako potraviny možné, je však podmíněno splněním následujících podmínek:

–       jedná se o druh hmyzu, který byl v souladu s národními předpisy v některé z členských zemí uveden na trh před 1. 1. 2018;

–       nejpozději do 1. 1. 2019 bude pro daný druh podána žádost[1]o povolení nové potraviny, lhůta pro podání žádosti je do 1. 1. 2019.

Pokud budou tyto dva požadavky splněny, konkrétní druh hmyzu, pro který bude podána žádost, může být uváděn na trh do přijetí rozhodnutí o žádosti, nejpozději však do 2. 1. 2020).