Aktuality z EU

Informace o nadcházejícím COP24

Zástupce Evropské Komise prezentovali v první řadě závěry z COP23, během kterého byla ustanovena činnost SBSTA-SBI na 3 roky (po vstupu Pařížské dohody v platnost, do roku 2020), s cílem upravit a posílit podporu udržitelnému zemědělství. Činnost SBSTA-SBI zajistí shromáždění většího objemu dat a znalostí, které pomohou zemědělskému sektoru přizpůsobit se klimatickým cílům po roce 2020; zahrnuje řadu oblastí – kvalitu a zdraví půdy, uhlík v půdě, hospodaření s živinami, živočišnou výrobu, či potravinovou bezpečnost. V průběhu řady seminářů a jednání expertů budou vypracována jednotlivá doporučení, která by následně měla napomoci všem zúčastněným stranám při implementaci klimatických akcí po roce 2020. Zástupce následně prezentoval výsledky jednání SBSTA-SBI48 z Bonnu: Lesnictví – dosaženo dohody o zavedení podpory pro sektor lesnictví, diskuse ke Kjótskému protokolu byly ale odloženy na jaro 2019. Zemědělství – Koronivia Joint Work, byl schválen plán pro následující 2,5 roku, plánované aktivity budou zahrnovat i semináře (celkem k 6 různým tématům), cílem je posílit implementaci aktivit spojených se zemědělstvím a změnou klimatu. Informace o Koronivia Joint Work k dispozici na webových stránkách. Agenda COP24 zatím nebyla zcela finalizována, až bude dokončena, bude dostupná na stránkách UNFCCC (zde). Diskuse k zemědělství v rámci COP24 proběhne 10-12/12/2018.

 

Nástroje pro udržitelnost zemědělských podniků v oblasti živin

Komise prezentovala návrh na povinné zavedení nástrojů pro udržitelnost specifikovaných v legislativním návrhu EK, článek 12, paragraf 3 (prezentováno již v rámci CDG k přímým platbám, 05/10/2018). Podle tohoto paragrafu členské státy zřídí systém pro zavedení nástroje pro udržitelnost zemědělských podniků v oblasti živin uvedený v příloze III, který obsahuje alespoň prvky a funkce v této příloze vymezené, příjemcům, kteří tento nástroj používají. Nástroje by měly využívat relevantní informace z LPIS a IACS, veškeré dostupné informace o živinách, i relevantní informace týkající se hospodaření – historie plodin, výnosy, atp. Nástroj bude využíván prostřednictvím chytrých telefonů a aplikace, která bude volně ke stažení. Jedním z cílů zavedení tohoto nástroje je optimalizace využívání živin v zemědělství a zjednodušení. Aplikace k nahlédnutí zde.

 

Kontroly, sankce, a přesun směrem k vedení a opravám chyb

Integrovaný a administrativní kontrolní systém (IACS) po roce 2020 projde zjednodušením (ČS bude umožněno navrhnout systém kontrol a penalizací, definovat pravidla týkající se kalkulace pravidel, a definovat (nebo nikoli) pravidla pro termíny pro předkládání žádostí a pozměňovacích návrhů. IACS projde modernizací – budou do něj zahrnuty nové technologie a digitalizace, bude umožňovat lepší monitoring politiky a vyšší efektivitu kontrol, a zmodernizuje monitoring plochy. Vzhledem k důvodům spojeným s životním prostředím a klimatem a statistikou budou sdílena IACS/LPIS data.

 

Nová zelená architektura

Komise shrnula základní nové návrhy předložené v rámci legislativních návrhů SZP – posílení cílů zaměřených na životní prostředí a klima, posílení ambicí členských států v posílení výkonnosti stran životního prostředí a klimatu (monitoring výsledků, kterých dosahují v současnosti, a v posuzování nových strategických plánů – cíl posouvat se stále vpřed), či odstranění greeningových pravidel a jejich nahrazení posílenou podmíněností (v tomto směru nový GAEC / DZES č. 2 – ochrana mokřadů a rašelinišť, nový GAEC / DZES č. 5 – použití nástroje pro udržitelnost zemědělských podniků v oblasti živin; nově navržená eko-schémata – povinná pro členské státy a dobrovolná pro zemědělce). V rámci II. pilíře pro AEKO vyčleněno 30 % obálky pro II. pilíř, Komise ale navrhuje vyloučení ANC plateb z těchto 30 %.