Evropská komise: Podpora zemědělcům dotčených nepříznivými klimatickými podmínkami

Evropská komise souhlasí s navýšením zálohových plateb na podporu zemědělcům, kteří byli postiženi těžkými klimatickými podmínkami v první polovině roku 2017.

 

Protože nepříznivé klimatické podmínky v některých členských státech negativně ovlivnily zemědělské činnosti v mnoha zemích a měly tak významný dopad na příjmy zemědělských podniků, rozhodla se Evropská komise umožnit vyplácení národních podpor v předstihu.

Dohoda se vztahuje na přímé platby a určité platby na rozvoj venkova pro zemědělce, které jsou obvykle přidělovány členskými státy od 1. prosince do 30. června následujícího roku. Členské státy však mohou poskytnout zálohy na tyto platby od 16. října až do maximální výše 50% celkové částky pro přímé platby a 75% pro platby na rozvoj venkova. Nové rozhodnutí Komise nyní členským státům postiženým nepříznivými podmínkami umožňuje zvýšit maximální výši zálohové platby na 70% pro přímé platby a 85% na platby na rozvoj venkova.

Změny se týkají deseti členských států (Belgie, Česká republika, Španělsko, Itálie, Lotyšsou, Litva, Maďarsko, Polsko, Portugalsko a Finsko), které byly nejvíce postiženy nepříznivými klimatickými podmínkami a které Komisi o tuto větší flexibilitu plateb požádaly. Nyní je na těchto zemích, aby se rozhodly, zda nových pravidel využijí.

 

Více informací na stránkách Evropské komise (v anglickém jazyce): https://ec.europa.eu/info/news/eu-rules-eased-help-farmers-affected-difficult-climatic-conditions_en