Evropská směrnice o rovnováze mezi pracovním a osobním životem vstoupila v platnost 1. srpna.

Směrnice o rovnováze mezi pracovním a osobním životem vstoupila v platnost 1. srpna.

Členské státy budou mít nyní tři roky na přijetí právních a správních předpisů nezbytných pro dosažení souladu s touto směrnicí.

Obecným cílem bylo zajistit provádění zásady rovnosti mezi muži a ženami, pokud jde o příležitosti na trhu práce a zacházení s nimi. Přizpůsobením a modernizací právního rámce EU by směrnice měla umožnit rodičům a osobám s pečovatelskou zodpovědností lépe sladit jejich práci a pečovatelské povinnosti.

Návrh zákona byl přijat společně se sdělením představujícím soubor legislativních a nelegislativních iniciativ na podporu rovnováhy mezi zdravým a osobním životem. Oba dokumenty byly zveřejněny v rámci Evropského pilíře sociálních práv, který byl zahájen téhož dne.

Návrh byl Evropskou komisí přijat dne 26. dubna 2017. Rada Evropské unie přijala svůj obecný přístup dne 21. června 2018. Příslušný výbor Evropského parlamentu schválil vyjednávací pozici a mandát dne 11. července. Dne 24. ledna 2019 bylo dosaženo neformální dohody mezi spolutvůrci právních předpisů o kompromisním znění. Parlament ji formálně schválil dne 4. dubna a poté dne 13. června Rada.

 

Více zde:

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1158 ze dne 20. června 2019 o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob