Diskuze nejen nad GMO bude povoleno jeho komerční využití v EU?

Evropská skupina ekologů vyžaduje zachování regulace nových šlechtitelských technik  NBT v EU:

V průběhu roku se více diskutuje o možnosti povolení tzv. nových šlechtitelských technik (NTB). Skupina která zastupuje i ekologické zemědělce EU upozorňuje na to, že nesmí dojít k vyloučení rostlin modifikovaných novými šlechtitelskými technikami (NBT) ze stávajících právních předpisů EU o geneticky modifikovaných organismech (GMO).

Tvrdí, že komercializace geneticky modifikovaných plodin bez určení by „téměř znemožnila“ ekologickým a konvenčním zemědělcům bez GMO vyloučit přítomnost geneticky modifikovaného materiálu ve svém výrobním procesu.