Kolektivní smlouvu vyššího stupně se podařilo uzavřít ve čtvrtek 14.1.2021

 

Kolektivní smlouvu s odbory uzavřelo ČMSZP i ZS ČR

Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů (ČMSZP) a Zemědělský svaz ČR  uzavřely Kolektivní smlouvu vyššího stupně se zemědělskými odbory (Odborovým svazem pracovníků zemědělství a výživy – Asociací svobodných odborů ČR, dále OSPVZ) na rok 2021. Platnost a účinnost Kolektivní smlouvy je od 1.1.2021 do 31.2.2021.

V průměru došlo ke zvýšení mezd o 3,2 %, a to i díky navýšení minimální mzdy. Odborová organizace původně navrhovala růst mezd o šest procent. Dále bude požádáno o rozšíření její platnosti na celé odvětví zemědělství. Tzn., že se podmínky budou vztahovat na všechny subjekty v zemědělském, lesním a vodním hospodářství.

Podle předsedy zemědělských odborů Bohumíra Dufka se bude nejspíš do budoucna snižovat zaměstnanost v zemědělství spolu se zvyšováním efektivity práce.

My jsme pro Vás připravili  Přehled tarifů pro rok 2021 v Kč:

Tarifní stupeň Hodinový mzdový tarif Měsíční mzdový tarif
1. 90,50 15 200
2. 91,20 15 320
3. 91,80 15 430
4. 98,60 16 570
5. 107,40 18 050
6. 118,40 19 880
7. 130,00 21 840
8. 143,50 24 100
9. 157,90 26 520
10. 172,30 28 940
11. 190,70 32 030
12. 209,10 35 120

Penzijní připojištění pro zaměstnance jehož pracovní poměr u zaměstnavatele trvá:

alespoň 1 rok 750 Kč
alespoň 2 roky 850 Kč
alespoň 3 roky 950 Kč

Kolektivní vyjednávání