Jednání s odborovým svazem se stále protahují, ke shodě nedospělo ČMSZP a ani ZS ČR

Jednání o podpisu Kolektivní  smlouvy stále probíhá a předseda svazu Ing.František Winter po posledním jednání s předsedou odborů Dufkem (OSPVZ – ASO) vyhodnotil, že ke shodě jen tak nedojde. Jelikož jak ČMSZP, tak i ZS ČR zastoupený Ing.Pýchou se stále nedohodli s odboráři na konečném znění Kolektivní smlouvy.

  • navýšení, které ASO požaduje je pro nás neakceptovatelné

Jako podnikatelé si jsme vědomi toho, že dobrou práci je třeba kvalitně ohodnotit a každý zodpovědný zemědělský podnikatel již tak činí. Nejsme však schopni akceptovat  a přistoupit na návrh podmínek, který by pro mnohé podnikatele v této nejisté době byl likvidační. Jsme v době kdy došlo k významnému navýšení benefitů pro zaměstnance (umělé navyšování základní mzdy zrušením superhrubé mzdy, stravenkovné atd.) a v době nastávajících změn pro podnikatele (snížení odbytu a zavření odbytových míst, tedy i snížení tržeb).

Zároveň chceme upozornit, že právě sektor zemědělství v období koronakrize neměl žádnou faktickou pomoc, která by s rostoucími náklady pomohla, ba naopak, obálka pro rezort zemědělství se snižuje.

Doufejme, že náš kompromis, který odpovídá reálným možnostem podnikatelů, bude schválen v příštích dnech či týdnech.  Další jednání je plánováno na 14.1.2021.