Zařazení zemědělství do kritického sektoru napříč EU – stanovisko GEOPA COPA i ČMSZP vyslyšel komisař Nicolas Schmit

Minulý čtvrtek jsme poslali dopis komisaři pro zaměstnanost a sociální práva, panu Nicolasu Schmitovi.

Zpětná vazba jeho kabinetu byla pozitivní, protože nejnaléhavější problémy (nedostatek pracovních sil nebo finanční podpora zaměstnavatelů) byly zahrnuty do pokynů pro tento týden z Komise). V pondělí zveřejnila Evropská komise „Pokyny pro výkon volného pohybu pracovníků“, EA (20) 2115 (rev.1). Chtěla bych zdůraznit, že vzhledem k tomu, že tyto pokyny jsou krokem správným směrem. Bohužel je drobný problém s interpretací, proto pan Schmit požádal GEOPA o stanovisko ČMSZP, které navrhlo zařazení zemědělských pracovníků (zejména v živočišné výrobě) na úroveň služeb nezbytných pro zajištění chodu státu. 

Dle návrhu by měli být všichni zemědělští pracovníci zařazeni jako kritičtí, zejména ti, pracující v živočišné výrobě. Geopa-Copa bude pokračovat v práci na tom, aby se tak stalo. 


Včera se konalo zasedání předsednictva Geopa-Copa. Mezi hlavní přijatá rozhodnutí patří odložení semináře v Rize. Konečné datum musí být ještě konkretizováno. Řídící výbor však nebude odložen a uskuteční se digitálně.


Včera také vstoupila v platnost iniciativa reakce na koronaviry.

Evropská komise prodloužila lhůtu do 15. června 2020 pro žádosti o podporu v rámci společné zemědělské politiky, což zemědělcům umožnilo větší flexibilitu. Zemědělci mohou nyní těžit z maximální podpory 100 000 EUR na zemědělský podnik a společnosti zpracovávající a uvádějící potraviny mohou využívat maximálně 800 000 EUR. V některých případech to může být doplněno až o 25 000 EUR. To znamená, že celková vnitrostátní podpora, která může být poskytnuta na farmu, v dočasném rámci zvyšuje až 120 000 EUR (nebo 125 000 EUR).


Sekretariát GEOPA se dnes zúčastní videohovoru BusinessEurope, kde si vymění informace o současném stavu odvětví zemědělství a obdrží zprávy od Komise týkající se konzultace o minimální mzdě ve druhé fázi; aktualizovaná agenda dovedností, transparentnost plateb a nefinanční podávání zpráv.

Zdroj: ČMSZP, GEOPA COPA