Valná hromada ČMSZP – přesunuta

Ve čtvrtek 26. března 2020 od 10:00 se koná Valná hromada Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů, na kterou jste srdečně zváni. Jednání se uskuteční jako již tradičně v hotelu „U KRBU“ na adrese Vídeňská 360, Vestec, Praha 4.
(http://www.hotelukrbu.cz/)

Jako hosté byli přizváni :

zástupci Ministerstva zemědělství

Ing. Martin Šebestyán MBA, generální ředitel
Státního zemědělského intervenčního fondu

Ing. Štěpán Kala MBA, Ph.D., ředitel
Ústavu zemědělských a potravinářských informací

Bohumír Dufek, předseda
Odborového svazu pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů

Žádáme o potvrzení Vaší účasti do 20. března 2020. V potvrzení prosím uveďte jméno, příjmení a popřípadě právní subjekt, který zastupujete. Potvrzení můžete zaslat na info@cmszp.cz.

 

Plná moc k zastupování na Valné hromadě je k dispozici ZDE

 

V případě neúčasti nadpoloviční většiny členů ČMSZP se VH bude řídit ustanovením stanov čl. 10, písmena d).

„Nedostaví-li se na valnou hromadu Svazu do stanovené doby nadpoloviční většina všech členů, může valná hromada Svazu po uplynutí jednohodinové čekací lhůty jednat a přijímat usnesení i s nižší než nadpoloviční účastí svých členů.“

V případě jakýchkoliv dotazů či připomínek neváhejte kontaktovat kancelář svazu: info@cmszp.cz nebo volejte na telefonní kontakt + 420 602 542 602.