OPPIK dotační příležitosti a informace k nadlimitním zakázkám

Konzultační den OP PIK 16.1.2020

Hlavní město Praha

  • Konzultační den je zaměřen na problematiku OP PIK, především pak na metodicko-poradenskou činnost, současnou situaci programu nebo snižování administrativní zátěže.
  • V minulých dnech  byla otevřena nová dotační příležitost čerpat lze až 50 mil. Kč na instalaci fotovoltaických systémů.Získaná energie by měla sloužit zejména pro vlastní spotřebu podniku – využít ji mohou například pro chlazení, vytápění či zpracovávání potravin.
  • Také si Vás dovolujeme upozornit na  snížení limitu pro nadlimitní zakázky a to s účinností od 1. ledna 2020.(Změna nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek).

Pro žadatele a příjemce, kteří mají povinnost postupovat dle Pravidel pro výběr dodavatelů (viz odkaz), je rozhodující zejména změna limitu pro nadlimitní sektorovou zakázku, která se snižuje z částky 11.915.000 Kč bez DPH na 10.989.000 Kč bez DPH (změna se týká bodů 9, 10 a 58 aktuální verze PpVD).

Minimální lhůta pro podání nabídek u výběrových řízení, která byla zahájená po 1. 1. 2020 a jejichž předpokládaná hodnota je větší nebo rovna částce 10.989.000 Kč bez DPH, tak musí být 30 dnů od data zveřejnění oznámení na profilu zadavatele.