Konference FFA o „Odolnosti a udržitelnosti potravinového systému vč. krize COVID-19: budoucí německé předsednictví EU “

„Odolnost, udržitelnost potravinového systému a
krize COVID-19: německé předsednictví EU “

V pondělí 15. června, jsme měli možnost navštívit videokonferenci Forum for agriculture,  diskutovalo se o udržitelnosti a obnově evropského potravinového systému po pandemii COVID-19. Řečníci upozornili také na to, že při pandemii se nestalo, že by někdo zemřel v EU hlady či na „prázdný supermarket“.

Během debaty bylo jasné, že existuje reálný pocit naléhavosti vytvoření udržitelného potravinového systému, ale že zásadní nerovnováhu na trhu nebude snadné přesunout. Od cen, které nezahrnují negativní externality, až po evropské předpisy, které vedou k nekalé soutěži proti zbytku světa, bude toto řešení muset být jádrem, pokud mají nové evropské politiky uspět.

V rámci rozhovorů bylo sděleno i to, že obě strategie (F2F a Biodiversity) byly vydány současně, a to ne náhodou. Zmínil, pokud bude třeba dekarbonizovat energetiku, je třeba zajistit dostatek BIOMASy a to v horizontu 20-ti let. Zmíněno bylo i zaměření na soběstačnost v krmivech (zejm. bílkovinných), které jsou významnou slabinou a v návaznosti na to i možnost uvažovat o mléčných kvótách v návaznosti na autonomii a kvalitu potravin přispívajících pozitivně na tzv. public goods (veřejné statky/natural capital/přírodní kapitál), které často nejsou v ceně výrobku zakalkulovány. SZP by měla vést k podpoře těch farmářů, kteří jsou pro změnu a v praxi využijí nástroje pro vývoj organického farmaření i modernizace vedoucí k naplnění obou strategií. Přeměnit požadavky v praxi (II.pilíř). Přímé platby ve formě platby na ha by měly zabezpečit min.příjem farmáři, tím pádem je v debatě v jaké výši.

Často se zde zmiňovalo i sociální téma resp. téma dostupnosti potravin pro obyvatele, kteří jsou na pokraji chudoby. Na ty by měl myslet sociální sytém a ne prostředky ze SZP. Čili SZP je zaměřen na ENVI a nemá řešit sociální téma cen potravin. Zároveň nutnost zajistit férovou cenu pro zemědělce v podnikatelském řetězci.

Gero Hocker člen německého Bundestagu a tiskovým mluvčím Výboru pro zemědělství a potraviny parlamentní skupiny FDP zmmínil i markantní nárůst byrokracie a legislativních požadavků vůči farmářům a naznačil i odlišné požadavky napříč EU. Upozornil, že je třeba zajistit silný AGRISECTOR i z důvodu zvyšování celosvětové populace.

TRUE PRICES=FUNCION MARKET

Felix Prinz zu Löwenstein upoornil na významnější výzvy než je ekonomické regenerace po COVID19: ztáta biodiverzity, znečištění prostředí a oceánů, klimatická změna… To je to, co podle vědce, farmáře a předsedy BÖLW(německy Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft) bude hnát farmáře ke změnám. „Každý říká, že to máme udělat protože konzument chce, ale je to i o udržitelnosti produkce potravin.“ Dále upozornil, že by se celá zemědělská produkce měla být konvertována, tedy 100% zemědělské půdy, ne 25%, jak uvádí nová strategie. „Není otázkou zda to udělat, ale jaké nástroje na to máme je otázka?!?“

TRUE PRICES=FUNKCIONAL MARKET