Brussel GEOPA COPA – projekt pro zvyšování přitažlivosti zemědělské práce byl podpořen

V rámci loňského roku se ČMSZP podařilo prosadit, že další téma, které mu je třeba se věnovat je zvyšování zájmu o zemědělství. A to nejen při náboru studentů, pracovníků, ale i u širší veřejnosti, která je často pod vlivem mnoha matoucích informací. Prvním krokem projektu bude sběr dat mezi jednotlivými ČS – tedy jak řeší jednotlivé státy výše zmíněnou výzvu (např. spolupráce firem a studentů z univerzit, migrace pracovníků mezi podniky, pracovní podmínky, BOZP, nábory, propagace,…. )

Jsme rádi, že český nápad získal zelenou a s kolegy z ostatních států byl podpořen, zpracován a do děnní se kromě GEOPA COPA zapojí i jako participant EFFAT.

Zemědělství v EU obhospodařuje 44% území a zaměstnává okolo 10 milionu lidí + návazné profese. Nicméně se stále častěji setkáváme s problémem najít na sezónní i mimosezóní práce kvalitní  zaměstnance. Často ani nelze určit, kdy budou třeba, jelikož s nastávajícími klimatickými změnami a velkým vlivem počasí na tento sektor je často nepravděpodobné určit a konkretizovat danný čas. Menší farmy nahrazují větší a to je realita s kterou setkáte ve většině členských států. Tlak na cenu a produktivitu žene farmáře k automatizaci a tím i nutnosti mít více proškolené a vzdělané zaměstnance.

 

 

Start date End date Location Type of event
13/02/2020 13/02/2020 Brussels, Belgium Steering Committee 1
19/03/2020 19/03/2020 Brussels, Belgium Steering Committee 2
23/04/2020 25/04/2020 Riga, Lavtia Seminar and visit to a project of interest to the discussion
25/06/2020 25/06/2020 Brussels, Belgium Steering Committee 3
08/09/2020 08/09/2020 Brussels, Belgium Steering Committee 4
05/11/2020 07/11/2020 Nicosia, Cyprus Seminar and visit to a project of interest to the discussion
26/11/2020 26/11/2020 Brussels, Belgium Steering Committee 5
11/02/2021 11/02/2021 Brussels, Belgium Steering Committee 6
13/04/2021 13/04/2021 Brussels, Belgium Steering Committee 7
27/05/2021 29/05/2021 Stockholm, Sweden Seminar and visit to a project of interest to the discussion
Position Papers of GEOPA
Předchozí studii, která byla zaměřena na mzdové náklady vč. závěrečné zprávy naleznete níže:
[EN]  [FR]  [DE]  [ES]  [IT]  [PL]
Závěrečná zpráva :
Sociální dialog jako nejúčinnější prostředek boje proti sociálnímu dumpingu a nehlášené práci v zemědělství: posun k udržitelným a vysoce kvalitním pracovním místům.
  [EN]  [FR]  [DE]  [ES]  [IT]  [PL]