Aktuality z EU, aneb co se píše nejen o nás v zahraničním tisku

Prodloužení lhůty pro podání žádosti o SZP z důvodu koronaviru:

Všem zemím EU byla nyní nabídnuta možnost prodloužit lhůtu podávání žádostí o jeden měsíc, tedy zemědělci mohou podávat žádosti o platby SZP až do 15.6.2020 místo 15.května, záleží na ČS zda se pro to rozhodne.

 

Přechodné období by mělo být využito k posílení návrhů reforem SZP, říkají auditoři EU: Evropský účetní dvůr (EÚD) ve zprávě uvedl, že zpoždění při provádění příští SZP by měla být využita k posílení nedostatků v udržitelnosti evropské komise. „Jakékoli ‚nové peníze‘ použité podle starých pravidel by měly řešit otázky životního prostředí a klimatu alespoň se stejnými nebo vyššími ambicemi než dosud,“ uvádí zpráva.
Komise oddaluje zveřejnění zprávy o dopadu SZP na biologickou rozmanitost: Evropská komise se rozhodla, že navzdory žádostem nevládních společností okamžitě nezveřejní hodnocení výkonnosti společné zemědělské politiky v oblasti biologické rozmanitosti.

 

Studie výzkumníků říká, že úspěšné schopnost nástupnictví farem bez konsolidace je omezená: Zdá se, že prevence konsolidace zemědělské půdy vyžaduje více než jen to, že bude nová generace ochotna převzít, naznačuje nová studie projektu financovaného EU. Evropská komise chce zvýšit podporu generační obnovy v příští společné zemědělské politice (SZP).

 

Koronavirus staví francouzskou zemědělskou produkci do centra pozornosti:

Ve Francii krize s koronavirem vrátila do centra pozornosti zemědělskou produkci, protože přetrvávají obavy z přepravy potravin a sezónního nedostatku zemědělských pracovníků. Prezident Macron v projevu k národu připomněl status zemědělství jako základního statutu, stejně jako zdraví.Tato pandemie odhaluje, že existují zboží a služby, které musí být umístěny mimo zákony trhu. Delegování našeho jídla, naší ochrany, naší schopnosti starat se o naše životní prostředí na ostatních je šílenství. Musíme znovu získat kontrolu nad ním,…“

 

Zemědělci vyzývají k přijetí opatření k zajištění produkce potravin v případě krizového kousání COVID-19:

Organizace zemědělců EU v dopise vyzvala Evropskou komisi, aby zajistila hladké fungování zemědělské produkce – včetně peněžního toku – s ohledem na další omezení očekává, že bude přijata v nadcházejících týdnech zastavit šíření nové pandemie koronaviru.

 

Polští zemědělci tlačí na to, aby Ukrajinci zůstali po uzavření hranic v zemědělství: Poté, co Polsko uzavřelo hranice, aby zpomalilo šíření koronaviru, požadují odboráři zemědělství, aby vláda umožnila Ukrajincům zůstat v zemi a pomoci udržet zemědělsko-potravinářské produkce.

 

Německo zvažuje zvláštní opatření k zajištění sezónní zemědělské práce:

Cestovní omezení týkající se COVID-19 způsobují nedostatek pracovníků na polích.Německý ministr zemědělství pracuje na opatřeních, která zaručí příliv sezónních pracovníků z východní Evropy, protože sklizeň chřestu a jiné zeleniny startuje.

 

Zahraniční pracovníci v zemědělství se kvůli koronaviru drží dál od Itálie:

Italští zemědělci tvrdí, že jejich sklizně plodin jsou ohroženy, protože sezónní pracovníci ze střední a východní Evropy se na svá pole nevrátí. Rumunsko, Polsko a Bulharsko přijímají preventivní opatření a některé své občany umisčují do karantény.

Síť vědců tvrdí, že příští SZP není dostatečně zelená:

Více než 3 600 vědců podepsalo společné prohlášení, v němž tvrdí, že navrhovaná příští SZP musí být zlepšena, pokud chtějí zemědělské politiky EU přestat poškozovat životní prostředí a plnit své sociální cíle.

 

Europoslanci si vyslechli „znepokojivé účty“ špatného hospodaření s dotacemi SZP v České republice: poslanci z Výboru pro rozpočtovou kontrolu dokončili „vyšetřovací misi“ do Prahy. Skupina zjistila, že Česká republika postrádá funkční kontrolní systém pro řešení střetu zájmů s fondy EU a má podezření, že jej organizuje premiér Andrej Babiš. Babiš o víkendu označil české europoslance v delegaci na návštěvě Prahy za „zrádce“.

Německé farmy jsou také zasažené „morem myší“:

Miliony hlodavců poškozují pole s ječmenem, kukuřicí i s produkcí pšenice. Zemědělci v Německu chtějí použít zakázaný jed na krysy, aby zabránili myším zničit jejich pole.

Španělští zemědělci pokračují v demonstracích na obranu spravedlivých cen:

Jedná se o sedmý týden po sobě protestů španělských zemědělců po celé zemi. S heslem „pro budoucnost zemědělského sektoru“ požadovaly tisíce zemědělců od vlády nová dodatečná opatření na ochranu finanční životaschopnosti tohoto odvětví.