Zpráva o výsledku jednání CDG: Ekologické zemědělství

 

 

 

Datum, čas a místo zasedání: 16. říjen 2019, 09:30 – 18:00, Brusel

Program:

 1. Schválení programu jednání a zápisu z minulého jednání
 2. Volba předsedy a místopředsedů
 3. Delegované a implementované akty k novému nařízení o ekologickém zemědělství
  1. Produkční pravidla
  2. Kontroly a obchod
  3. PRM a heterogenní materiály
 4. Prezentace: Databáze TRACES pro Certifikaci inspekce pro import produktů ekologického zemědělství do Evropské Unie
 5. Prezentace: OFIS (Informační systém pro ekologické zemědělství) – oznámení zvláštních případů spojených s produkty ekologického zemědělství (EU a třetí země)
 6. Revize technických příloh včetně biocidů
 7. Aktuální stav: EGTOP
 8. Horizon Europe: Ekologické zemědělství a agroekologie a jeho role v „Potravinách, bioekonomii, přírodních zdrojích, zemědělství a životním prostředí“ & Role expertní skupiny Evropské komise pro zdraví půdy a potravin
 9. Přehled situace na trhu s produkty ekologického zemědělství
 10. Obchodní dohody
 11. Směrnice k dodatečným úředním kontrolám produktů pocházejících z Ukrajiny, Kazachstánu a Číny
 12. Brexit
 13. Různé

 

 

K jednotlivým bodům:

 

 1. Schválení programu jednání a zápisu z minulého jednání

Schváleno.

 

 1. Volba předsedy a místopředsedů

Na předsedkyni skupiny byla kandidátka paní Bloom z Holandska, zástupci pan Kolb z Německa a pan Tozzi z Itálie ( ten za C/C). Žádný jiný kandidát zde nebyl předložen, volba proběhla velmi rychle a paní Bloom se ujala předsednictví CDG. U obou místopředsedů byly 3 absence při hlasování.

 

 1. Delegované a implementované akty k novému nařízení o ekologickém zemědělství
  1. Produkční pravidla
  2. Kontroly a obchod
  3. PRM a heterogenní materiály

Mezisektorová konzultace je u konce, nyní vše posuzuje DG Sante a ještě nyní sem mohou být zařazeny další připomínky v průběhu dalších 4 týdnů.

Komentáře – pokud bude konstatována jejich důležitost budou zmíněna v raportu a případně zařazena. Vše by mělo být dokončeno do června 2020. Pak k Radě a do EP. EP může návrh přijmout či odmítnout, nemůže ho změnit. Je zde ovšem otázka, co udělá nová Komise, zda bude chtít přijetí ve stavu, nebo změny.

Zůstává dokončit ještě 2 body pro DA a to semena a heterogenní materiály.

Debata: dokončeno má být podle současného scénáře do léta 2020 a začít platit od ledna 2021.

Za Komisi bylo oznámeno, že texty jsou již vytisknuté a k nahlédnutí. Je zde jen malé zpoždění ( 1-2 týdny), což by nemělo ovlivnit celkové provádění.

Pro rok 2021 bude ještě hodně práce – interpretace nařízení.

 

 1. Prezentace: Databáze TRACES pro Certifikaci inspekce pro import produktů ekologického zemědělství do Evropské Unie

Regulace 2016/1842 upraveno z 1235/ 2008 Certifikáty pro dovoz bio- ten musí být vydán před vývozem/dovozem a musí být podepsán ( box 20), následuje přijetí zboží jako bio.

V certifikátu je také ověření údajů ( popis produktů) a jejich kategorie.

Do budoucna se počítá, že z této kategorie budou vyloučeny kosmetické produkty. Automatická výměna mezi TRACER a OFIS, to zatím nefunguje.

Digitální podpis – zde je problém s jmény, stále se na tom pracuje.

 

 1. Prezentace: OFIS (Informační systém pro ekologické zemědělství) – oznámení zvláštních případů spojených s produkty ekologického zemědělství (EU a třetí země)

Pokud operátor hlásí nález nečeho podezřelého, OFIS udělá průzkum, ve kterém působí Komise jako moderátor mezi stranami.

Byla zde předložena zpráva o počtu iregularit v 2017, 2018 a za část 2019.

360 za 2017, 355 za 2018 a zatím přes 300 pro 9 měsíců 2019.

Nejvíce notifikují země : DE 58, IT 53, ES 52, NL 46

Kvůli původu produktu hlavně IT a ES

Typ iregularity:

– nepovolené částky – většina

vadná certifikace – 8%

GMO – 1%.

U tropického ovoce 34% ( včetně koření)

Bio 28%

Původ 13% ( Čína, Ekvádor, Dominikánská rep.)

V notifikaci je nejvíce jmenována Čína, Turecko a Indie

Produkty: káva, sojové pelety, slunečnicová semena.

U obilí je nejvíce případů v Moldavsku, dále na Ukrajině a v Číně.

Důvody: 1 prvek – 63% vzorků

U 37% pak více zbytkových hodnot., jako glyphosáty ( 52 případů)

Debata: nejvíce u původu a zdrojů znečištění. Komu dát vinu? Zda jsou data veřejná – Komise potvrdila, že veřejná nejsou – je zde riziko špatné interpretace.

Odlišit – úmyslné a ostatní důvody.

Odpovědět se má do 30 dnů, ale samotné šetření může trvat mnohem déle.

Samotná podezření se neřeší, musí být vzorky.

 

 1. Revize technických příloh včetně biocidů

Jedná se o celou řadu prvků, řekl zástupce Komise. Výbor expertů, kteří připravují návrh jej mají publikovat do měsíce. Byla zde rovněž veřejná konzultace a na základě zpětných odpovědí se udělala řada doplňků. Konzultován byl také obchod, ale doposud nijak nereagoval. Samotná debat trvala víc než rok, revize v tomto oboru nebyla ještě nikdy prakticky udělána a tak nové zpracování trvá dlouho. Je celá řada připomínek především k novým produktům nebo k jejich dvojímu užití. Ale tento bod bude součástí až příští revize ( ty se mají nyní provádět každý rok).

Zbytky chlóru a bio) jedná s o umytí produktů městskou vodu, která obsahuje chlór. Je zde rozhodnutí, že pokud je z pitné vody, pak je to přípustné.

Jinak byla debata okolo  MRL ( limity zbytkových hodnot).

 

 1. Aktuální stav: EGTOP

Aktivity v Komisi – 6 schůzí v roce 2018:

– potrava a víno

-hnojiva

-plenární zasedán v červnu

krmiva a potrava – říjen

PPP – v říjnu

Plenární 26/11.

Byla zde celá řada podskupin,  6 za aquakulturu, krmiva, čistotu a desinfekce, PPP – revize prvků a problém soli.

Raporty z podskupin nejsou ještě dokončeny ( počítá se s prosincem).

Revize prvků – jedná se zatím o 1200 prvků, které nebyly dosud nikdy vyhodnoceny).

 

 

 1. Horizon Europe: Ekologické zemědělství a agroekologie a jeho role v „Potravinách, bioekonomii, přírodních zdrojích, zemědělství a životním prostředí“ & Role expertní skupiny Evropské komise pro zdraví půdy a potravin

Provedeno na žádost členů, referát zde měla Susana Galone Sáez.

Výzkum produktů bio v rámci Horizont 2020.

EU regulace Bio, přípravy v rámci CAP, výzkumný rámec EU ( Horizont)

– stále se rozšiřuje, zvyšuje se omezování PP ( jak produkce tak spotřeba).

V rámci HORIZONT 2020 je 7 projektů pro Bio, představuje to rozpočet 35 m€, přihlášeno je 20 ČZ a 150partnerů.

Na výzkum a inovace je v EU připraveno 100 mld€. Potrava, bio-ekonomika, snížení emisí, ztráty biodiversity, cirkulární ekonomika, lepší užití zdrojů, udržitelnost, demografické změny.

Přípravy: strategické plány – nyní

Partneři: pro zdraví a ochranu zvířat, pozorovatelna envi (prostředí), přechod na udržitelnou činnost v rámci EU.

Agro-ecology – živá laboratoř spojená s výzkumem

Mají začít fungovat v 2023 a podle Susane je o tyto projekty již dnes velký zájem. Vše bude ještě doplněno po skončení misí v ČZ o doplňky požadavků z ČZ.

Výboru předsedá bývalý Mze Holandska , Cees Veerman.

Samotné přípravy začaly v létě 2019. Strategický plán má být přijat příští rok a v 2021 zahájení činnosti.

V prosinci bude organizován workshop – Inovace v sektoru bio.

 

 1. Přehled situace na trhu s produkty ekologického zemědělství

Ten zde měl udělat zástupce FIBL, ale bohužel se  nedostavil. Data mají být rozeslána dodatečně všem účastníkům.

 

 1. Obchodní dohody

Zde byl uveden seznam dohod EU s ostatními zeměmi, kde prodej bio má určitou hodnotu.

Všechny dohody, především s Čínou, Indií, či jihoamerickými zeměmi sem jsou zahrnuty. Bio představuje jen velmi malou část obchodní výměny, přesto je i tato část považována za důležitou pro sektor. Neboť řada především tropických produktů není v Evropě k dispozici.

Jak roste spotřeba bio v EU, očekává se zde trvalý růst.

 

 1. Směrnice k dodatečným úředním kontrolám produktů pocházejících z Ukrajiny, Kazachstánu a Číny

Po zjištění řady iregularit se rozhodla Komise udělat seznamy prvků, možnosti znečištění a také seznam zemí, kde k těmto problémů dochází. V poslední době byla na seznam přidána

Moldavie, když bylo konstatováno řada znečištění u obilí.

 

 1. Brexit

Zástupce Komise zde řekl, že je opatrný optimista, že by mohlo dojít k dohodě, spíš se ale počítá, že bude ještě jeden odklad. Jednání tento týden na Radě pokračují, otázkou číslo jedna stále trvá hranice mezi EU a UK ( s možností zahrnutí výjimky pro Severní Irsko).

 

 1. Různé

Žádný další bod nebyl projednán.