Přípravky na hubení hmyzu v Ekologickém režimu na podporu dobrých životních podmínek skotu v souladu se Zásadami roku 2019 na trhu nenaleznete

Přípravky vhodné pro zlepšení welfare zvířat v ekologickém režimu stále nejsou.

Na základě podmětu úzkého vedení se svaz rozhodl oslovit jednu s našich partnerských organizací, díky které jsme Vám připravili nejaktuálnější shrnutí dané problematiky.

Původní znění  Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2019 na podporu dobrých životních podmínek skotu (20D). Byly vytvořeny tak, že v případě absence přípravků (seznam přípravků) jsou všichni ekologičtí zemědělci (EZ) odstřihnuti od dotacčního programu určeného na na welfare zvířat, dle Zádad pro rok 2019.

Následně však proběhlo upřesnění pravidel:

„Žadatel je povinen používat pouze přípravky uváděné do oběhu v ČR v souladu s příslušnými právními předpisy a konkrétně pro dané hospodářství či stáj uvedené v „Programu ošetřování KBTPM prostředky proti obtěžujícímu hmyzu“, potvrzeném ošetřujícím veterinárním lékařem před obdobím plnění podmínek. Tento program ošetřování je součástí stájové evidence o podávání prostředků proti obtěžujícímu hmyzu KBTPM.

Pokud jsou chovy zapojeny do systému ekologického zemědělství, je třeba používat přípravky, které jsou pro systém ekologického zemědělství povoleny.“

Dokumentaci o používání prostředků proti obtěžujícímu hmyzu KBTPM vede chovatel ve stájové evidenci.

Pro účely tohoto dotačního podprogramu se letním obdobím rozumí doba od 1. 5. 2019 do 30. 9. 2019.“

 EZ by tedy splnil podmínku tím, že použije přípravky, které jsou v EZ povoleny v rámci ČR a vede svou evidenci v dokumentaciProgram ošetřování KBTPM prostředky proti obtěžujícímu hmyzu“.S tím, že první užití je možné již od 1.5.2019, frekvenci užití nastavuje veterinární lékař (účinnost přípravků by měla být okolo 1 měsíce)

Každopádně stále platí, že pro další období neexistují žádné vhodné přípravky s látkami, které jsou povoleny v EZ pro účely zlepšení dobrých životních podmínek KBTPM (nelze použít ty, které jsou povoleny pro účely léčení).


Aktuálně  existují  2 přípravky, které sice zatím nejsou v ČR registrovány k užití ale protože jsou ve fázi posuzování k užití. předpokládáme možnost jejich aplikace v průběhu roku 2019, ažpo jejich povolení.