Konference „OCHRANA VODY V PŘÍRODĚ“

V Kaiserštejnskýém paláci probíhala konference na téma „OCHRANA VODY V PŘÍRODĚ“  za přítomnosti premiéra Andreje Babiše a ministrů Tomana i Brabce.

Regionální samosprávy by podle premiéra Andreje Babiše měli přijmout opatření k odpovědnému nakládání s vodou a nečekat na pokyny vlády. Spolu s nástupem sucha přicházejí i další problémy(kůrovcová kalamita, noví škůdci), které se na českém území nevyskytoval. Připomněl schválení obnovy vodních toků v povodí Rakovnického a Kolešovického potoka na Rakovnicku a také předpokládané započetí první fáze přípravy staveb přehrad Senomaty, Šanov a Kryry (investice cca 554 milionů korun).

Na závěr konference vystoupil i profesor Cílek s apelem na výraznou změnu konzumního způsobu života (vyčerpání některých nerostných zdrojů) a posilování vnitního tmelu společnosti (sociálního přístupu/vnímání změn společnosti).

Je třeba upozorit a vnímat i nejmladší generaci, která pokud nebude dostatečně upozorněna na změny (nejen klimatické), lze očekávat  protesty, které se nerozplynou (jako protesty zelených v 80.letech). Svět nemusí být v jejich 25 letech, tak příznivý, jako nyní. Můžeme do deseti let očekávat naprosto odlišnou atmosféru ve společnosti. Upozornil i na kalamitu kůrovce, který bude mít vliv na energetiku, vodu i  potraviny.