26. Skalský dvůr – Konference PODMÍNKY HOSPODAŘENÍ VE STŘEDNĚDOBÉM HORIZONTU, Podtitul: „adaptace na změny“

Na začátku prvního listopadového týdne se uskutečnilo každoroční setkání zemědělských podnikatelů pořádané Českomoravským svazem zemědělských podnikatelů ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství, Sekcí pro fondy EU, vědu, výzkum a vzdělávání v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov

Konference se těšila značnému zájmu odborné veřejnosti, o čemž také svědčí nebývale vysoký počet účastníků. Ti měli možnost zapojit se do diskuze, popřípadě získat odpovědi na otázky od erudovaných přednášejících z řad odborných i věděckých pracovníků.

Úvodního slova a diskuze se ujali zástupci MZe, MŽP, MMR, PGRLF, SZIF a SPÚ.

74475947_593125841494962_8671475753000370176_n

Dalšími přednášejícími byli:


4. listopadu

Podmínky hospodaření pro SZP 2020+

Ing.Stanislav Němec

Ing. Josef Tabery  vz. Ing. David Kuna

Ing. Kateřina Bělinová

Ing. David Kuna

Mgr. Mark Rieder, ředitel Českého hydrometeorologického ústavu 

Téma vody – pohledem hydrologa 

prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D., profesor na Mendelově univerzitě v Brně a vedoucí Ústavu agrosystémů a bioklimatologie, vědecký pracovník AV ČR, v. v. i.

České zemědělství v roce 2050 – pohled bioklimatologa  

Žalud sd 2018

RNDr. Václav Cílek, CSc., klimatolog, esejista, filozof

Krajina a voda

DSC01677

Swen Keller

Technická ochrana stád a způsob, jakým pracují pastevečtí psi

Ing. Jan Šíma

Škoda zvěří

Ing. Martin Žižka, Ph.D.

Postup MZe v oblasti myslivosti ve vztahu ke kůrovcové kalamitě

5. listopadu

MVDr. Jan Váňa

Porážky na farmách

Ing. Vladimír Voldřich

Stavební zákon – stavby pro zemědělce

Ing. Petr Kopeček, Ph.D.

Nabídka skupiny ČSOB pro zemědělce

Bc. Jan Pátek

PGRLF a jeho novinky (finanční servisní organizace pro zemědělce)


Kompletní program konference 

V rámci konference byl prezentován projekt svazu Farmáři podpořený v roce 2019 Ministerstvem zemědělství ČR.

Přílohy