Dobrovolné platby na produkci, zastropování přímých plateb, harmonizace plateb na hektar – Rada ministrů ze dne 19/02/2018

V rámci tohoto setkání měli ministři možnost vyjádřit k návrhu jednotlivých států na SZP.

Hlavními tématy diskuse byla obava z možné renacionalizace politiky, dobrovolné platby vázané na produkci, zastropování přímých plateb, a harmonizace přímých plateb na hektar v členských státech EU. Ministři se dále shodli na tom, že přímé platby budou muset být více zacíleny na podporu „skutečných“ zemědělců, malých a středních podniků, a mladých zemědělců.

Renacionalizace – Visegrádská skupina (CZ, SK, PL, HU) podpořena Chorvatskem(HR) předložila společné stanovisko k SZP (k dispozici zde), ve kterém vyjádřila obavy z možné renacionalizace politiky v souvislosti s představením nového prováděcího mechanismu SZP. Podle V4 + HR by měla být SZP integrovanou a skutečně společnou politikou, implementace nového prováděcího mechanismu nesmí ohrozit fungování jednotného trhu v EU. Stanovisko podpořily delegace z EE, LV a PT

Zastropování přímých plateb – my jsme se Vám stručně snažili nastínit postoj jednotlivých států v průběhu vyjednávání. V rámci Rady ministrů povinné zastropování přímých plateb podpořila IT a NL, naopak DE, CZ, SK, ES, SE a DK ministři vystoupili proti povinnému zastropování, podpořili jeho implementaci na principu dobrovolnosti. Proti zastropování se staví i RO.

Diskuze stále probíhá, nicméně si musíme uvědomit, že i přes tuto diskuzi s odchodem Velké Británie bude v rozpočtu EU chybět nemalý krajíc. Rozpočet není kouzelný, a tak i cesty kterými se lze vydat jsou celkem jasné i žákům základní školy:
  1. Rozpočet se poníží, tedy i podpora
  2. Rozpočet zůstane, ale příspěvky jednotlivých států se navýší
  3. Kombinace varianty 1 a 2
Která z těchto variant je pro Českou republiku nejvhodnější je problematické stanovit, jelikož neexistuje klíč, metodika ani návod, který by vedl ke snížení jednotlivých rozpočtů nebo pomohl reflektovat nárůst příspěvků jednotlivých států. Co lze říci s jistou je, že díky odchodu Velké Británie paradoxně Česko statisticky uměle „zbohatne“. A to ovlivňuje alokaci peněz z kohezní politiky.
 Již víme, že EU sáhne do rozpočtu SZP. Každopádně, jak už se náš svaz vyjadřoval, capping neboli zastropování není nejlepším klíčem k docílení nejefektivnějšího výsledku pro české zemědělce. Některá vyjádření různých organizací se mohou vymlouvat na to, že velké podniky ničí půdu a nemají vztah k půdě. To označuji za nesmysl a irelevantní sdělení. Je to nejjednodušší způsob …. až šovinistický.

„Proč nehodit ty velké do stejného pytle, je to jednodušší než řešit jednotlivé případy, které pochybily.“


Gaussova křivka je jednoznačná, jsou velcí i malí, ti kteří hospodaří dobře, i ti co hospodaří špatně. Místo by tu mělo být pro všechny, kteří hospodaří udržitelně s půdou, životním prostředím, ale i v souladu s ekonomickým přínosem. Proč? Pokud v toto odvětví nebude brán zřetel i na ekonomický přínos, přinese nám tento postoj pouze odliv mladých lidí, kterým se vyplatí trávit pracovní dobu v úřednickém křesle nebo rovnou budou pobírat finanční podporu pro nezaměstnané. Zemědělství je náročné a SZP by měla ocenit právě ty „blázny“, kteří se i přes menší ekonomické zisky snaží o udržitelný rozvoj, ať už aplikací organické hmoty do půdy nebo opatřeními spjatými právě s ekologickým zemědělstvím.
Cesty k ekonomickému přínosu jsou různé a v každé lokalitě nemusí fungovat tatáž strategie. Co nelze upřít, je to, že větší podniky díky své produktivitě mají určité výhody, které menší subjekty mohou dohnat tím, že se sdružují (v praxi tento způsob občas pokulhává). Zároveň si musíme uvědomit, že žijeme a „hospodaříme na otevřeném trhu“. Ceny jsou významně ovlivňovány mezinárodními organizacemi, jež jsou mnohonásobně produktivnější a doprava surovin je dotována i přes oceán, jen proto, aby daná surovina našla konečného zákazníka. Zemědělec soupeří se zemědělcem, ale místo boje mezi evropskými státy a co víc, mezi Vámi a Vaším sousedem, by jsme se měli zaměřit koncepčně na výhru zemědělců a lidí v EU. Což jste právě vy, váš soused a naše příroda (půda, voda, vzduch).
Proto je důležité, abychom zajistili udržitelný rozvoj enviromentální i ekonomický.

Dobrovolná podpora vázaná na produkci (VCS) – proti podpoře VCS se v rámci Rady postavilo NL, LU a SE, zástupci DK uvedli, že jsou z principu proti VCS platnám, mají-li ale tyto platby existovat, musí být ve všech státech EU stejné. Podle IE by VCS platby neměly být navýšeny. Zachování VCS podpořila BE, PL, EE, HR, GR, CY, FR, RO, CZ, FR, HU, IT, LV, LT, SK, SI a ES.

Harmonizace přímých plateb na hektar – konvergenci přímých plateb v EU podpořilo PL, HU, LV, LT, EE a SK, proti sjednocení se ale postavilo DK a DE.
Ministři by na příštím setkání dne 19/03/2018 měli přijmout pozici Rady k budoucnosti SZP.

Zdroj: ČMSZP a AgriEU