Zveřejnění ANC oblastí 2018 a dokumentu pro usnadnění propočtu

ANC 2018

V pátek 25. listopadu zveřejnilo ministerstvo zemědělství seznam katastrálních území, která od roku 2018 splňují kritéria pro zařazení do oblastí s přírodními znevýhodněními (ANC, Areas with Natural Constraints). Jedná se o pracovní dokument, který bude projednáván s Evropskou komisí. Nejedná se proto o finální seznam, na základě kterého by bylo možno zakládat právní nárok o dotaci. Konečná verze seznamu bude uvedena v příloze příslušného národního právního předpisu.

Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů připravil na základě těchto dat Excelový soubor, který by vám měl usnadnit propočet pro vaši farmu. Návod pro vyplnění dokumentu a samotný dokument (včetně seznamu k.ú. ANC) je k dispozici zde:

Výstřižek

Přílohy

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.